Tìm kiếm văn bản

1. VĂN BẢN HIỆN HÀNH

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Nghị định 71/2019/NĐ-CP30/08/2019

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

15/10/2019
2Công văn 5636/TCHQ-GSQL(2019)04/09/2019

Thủ tục nhập khẩu mô hình xe ô tô làm mẫu cho nghiên cứu và phát triển

04/09/2019
3Quyết định 1083/QĐ-BCT(2019)26/04/2019

Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

26/04/2019
4Công văn 1039/BVTV-KH(2019)26/04/2019

Tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

07/05/2019
5Thông tư 22/2019/TT-BTC16/04/2019

Sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC Cấp chứng chỉ, công nhận đại lý hải quan

01/07/2019

2. Văn bản cần lưu ý khi áp dụng

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

3. Văn bản mới ban hành

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL03/09/2019

Quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

15/11/2019
2Quyết định 28/2019/QĐ-TTg16/09/2019

Sửa đổi Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

01/11/2019
3Quyết định 18/2019/QĐ-TTG19/04/2019

Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/06/2019
4Thông tư 08/2019/TT-BCA26/03/2019

Về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công An

10/05/2019
5Quyết định 765/QĐ-BCT 201929/03/2019

Công bố danh mục mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

29/03/2019

4. Văn bản sắp có hiệu lực

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL03/09/2019

Quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

15/11/2019
2Quyết định 28/2019/QĐ-TTg16/09/2019

Sửa đổi Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

01/11/2019
3Quyết định 18/2019/QĐ-TTG19/04/2019

Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/06/2019
4Thông tư 08/2019/TT-BCA26/03/2019

Về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công An

10/05/2019
5Thông tư 09/2019/TT-BTC15/02/2019

Sửa đổi Phụ lục Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa XNK …

01/04/2019

5. văn bản có thời hạn hiệu lực

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư LT 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT30/12/2011

Thủ tục, hạn ngạch nhập khẩu chất làm suy giảm tầng ô zôn

01/01/2012
2Thông tư 01/2017/TT-BCT24/01/2017

Thông tư 01/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương : Hạn ngạch NK từ các nước Liên minh kinh tế Á-Âu năm 2017, 2018, 2019

14/03/2017

6. văn bản mới hết hiệu lực

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Văn bản 04/VBHN-BCT(2014)23/01/2014

BỘ CÔNG THƯƠNG —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU XE GẮN […]

23/01/2014
2Thông tư 06/2007/TT-BTM30/05/2007

Thông tư 06/2007/TT-BTM của Bộ Công Thương : Hướng dẫn nhập khẩu xe máy từ 175 CC trở lên

01/07/2007
3Nghị định 109/2010/NĐ-CP04/11/2010

Kinh doanh xuất khẩu gạo

01/01/2011
4Thông tư 39/2016/TT-BGTVT06/12/2016

Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do bộ Giao thông vận tải quản lý

01/02/2017
5Thông tư 24/2016/TT-BNNPTNT30/06/2016

Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

19/08/2016

7. Văn bản sắp hết hiệu lực

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 04/2015/TT-BNNPNTN12/02/2015

Hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về thực hiện Luật Thương mại

29/03/2015
2Luật 29/2004/QH1103/12/2004

Luật bảo vệ và phát triển rừng

01/04/2005
3Văn bản 02/VBHN-BCT(2018)17/01/2018

Hợp nhất Thông tư về kinh doanh xuất khẩu gạo

17/01/2018
4Thông tư 44/2010/TT-BCT31/12/2010

Hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu gạo

14/02/2011
5Luật 29/2004/QH1103/12/2004

Luật bảo vệ và phát triển rừng

01/04/2005

8. Vướng mắc và đề xuất tháo gỡ

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Công văn 6827/TCHQ-GSQL(2018)21/11/2018

Xuất khẩu khoáng sản làm VLXD theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD

21/11/2018
2Công văn 13676/BTC-TCHQ07/11/2018

Hướng dẫn thực hiện quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế

07/11/2018
3Công văn 4557/BNN-TY(2018)14/06/2018

Đưa thuốc thú y, nguyên liệu NK về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng

14/06/2018
4Công văn 2570/BTNMT-TCMT(2015)25/06/2015

Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất

25/06/2015
5Công văn 4019/BNN-BVTV(2018)28/05/2018

Dừng nhập khẩu cây có bầu đất vào Việt Nam

28/05/2018

9. Văn bản sửa đổi/ Văn bản bị sửa đổi

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 07/2018/TT-BCT26/04/2018

Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

26/04/2018
2Nghị định 142/2018/NĐ-CP09/10/2018

Sửa đổi về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL

09/10/2018

bộ thông tin và truyền thông

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 10/2020/TT-BTTTT07/05/2020

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT năm 2020 sửa đổi thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do bộ thông tin và truyền thông ban hành

bộ xây dựng

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

BVHTTDL

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL03/09/2019

Quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

15/11/2019

CO form AK 2019

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

công bố mỹ phẩm

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

danh mục rủi ro HS code

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

danh mục rủi ro về giá

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

đại lý hải quan

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 22/2019/TT-BTC16/04/2019

Sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC Cấp chứng chỉ, công nhận đại lý hải quan

01/07/2019

đo lường

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

đo lường chất lượng

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Công văn 2538/GSQL-GQ1 201720/10/2017

Về việc nhập khẩu cân điện tử (dạng cân bàn) dùng trong y tế

20/10/2017

EVFTA

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ trong EVFTA15/06/2020

THÔNG TƯ 11/2020/TT-BCT QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

01/08/2020

giám định

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL03/09/2019

Quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

15/11/2019

hàng hóa nhóm 2

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

hiệu suất năng lượng

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

hợp quy

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

hợp quy bộ thông tin và truyền thông

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 10/2020/TT-BTTTT07/05/2020

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT năm 2020 sửa đổi thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do bộ thông tin và truyền thông ban hành

kiểm tra chất lượng

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Công văn 1039/BVTV-KH(2019)26/04/2019

Tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

07/05/2019

kiểm tra chuyên ngành

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
114/11/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 85/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA […]

01/01/2020

máy móc

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Quyết định 1083/QĐ-BCT(2019)26/04/2019

Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

26/04/2019

mỹ phẩm

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

nhập khẩu

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
114/11/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 85/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA […]

01/01/2020

phân bón

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Công văn 1039/BVTV-KH(2019)26/04/2019

Tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

07/05/2019

quản lý mỹ phẩm

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

quy định mới về CO form E

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

quyết định 583/qđ-tchq

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

sửa đổi thông tư 39/2015

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

thiết bị

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Quyết định 1083/QĐ-BCT(2019)26/04/2019

Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

26/04/2019

THÔNG TƯ 08/2019/TT-BKHCN

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

thông tư 12/2019/tt-bct

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BCT

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

thông tư 60 2019

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

thông tư hướng dẫn form AK

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

thủ tục chuyên ngành

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

thuế gtgt

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

trị giá hải quan

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

văn hóa phẩm

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL03/09/2019

Quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

15/11/2019

vật liệu xây dựng

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực

vật tư

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
1Quyết định 1083/QĐ-BCT(2019)26/04/2019

Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

26/04/2019

xuất khẩu

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
114/11/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 85/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA […]

01/01/2020

xuất xứ hàng hóa

STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực