Tìm kiếm văn bản

THỦ TỤC NHẬP KHẨU CÂY CẢNH

Thủ tục nhập khẩu cây cảnh từ nước ngoài

Thủ tục nhập khẩu cây cảnh từ nước ngoài về Việt Nam Câu hỏi: Chúng tôi cần tư vấn thủ tục nhập khẩu cây cảnh về Việt Nam. Các cây như tùng, anh đào… Xin cảm ơn. Trả lời: Hiện […]

thủ tục nhập khẩu chân gà đông lạnh

Thủ tục nhập khẩu chân gà đông lạnh

Thủ tục nhập khẩu chân gà đông lạnh Câu hỏi: Xin tư vấn Thủ tục nhập khẩu chân gà đông lạnh giúp chúng tôi. Cụ thể chúng tôi muốn nhập khẩu chân gà đông lạnh từ Mỹ. Trả lời: Về thủ tục nhập […]

thủ tục nhập khẩu gỗ từ châu Phi

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ châu Phi

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ châu Phi Hỏi: Chúng tôi muốn hỏi thủ tục nhập khẩu gỗ từ Châu Phi về Việt Nam. Cụ thể là: gỗ lim Tali đẽo vuông thô (Tên khoa học: Erythrophleum Ivorense), gỗ xoan đào […]

thủ tục nhập khẩu hạt điều thô

Thủ tục nhập khẩu hạt điều thô

Thủ tục nhập khẩu hạt điều thô từ Nam Phi 1. Căn cứ pháp lý về nhập khẩu hạt điều thô –  Thông tư  33/2014/TT-BNNPTN: quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và […]

thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia Hỏi: Chúng tôi muốn hỏi thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia về Việt Nam. Chúng tôi muốn nhập khẩu gỗ Hương (Padouk). Loại gỗ này có phải xin giấy phép CITES hay không? […]

  • 1
  • 2
  • 4

Call Now