Tìm kiếm văn bản

1
thu-tuc-nhap-khau-tham-ghe

Thủ tục nhập khẩu thảm ghế thảm trải bàn

HỎI

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THẢM GHẾ HS code thảm ghế: 57050099 Thuế nhập khẩu: 0% (CO form E). Thuế VAT 8% Thủ tục: liên hệ Goldtrans Mr Trần Linh 0379876777 Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi về thủ tục nhập khẩu […]

2
thu-tuc-nhap-khau-ghe-thu-gian

Thủ tục nhập khẩu ghế thư giãn Relax chair

HỎI

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GHẾ THƯ GIÃN RELAX CHAIR HS code ghế thư giãn: 94018000 Thuế nhập khẩu: 0% (CO form E). Thuế VAT 8% Thủ tục: liên hệ Goldtrans Mr Hà Lê 0985774289 Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi về […]

3
thu-tuc-nhap-khau-may-hut-am

Thủ tục nhập khẩu máy hút ẩm không khí trong gia đình

HỎI

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY HÚT ẨM KHÔNG KHÍ HS code máy hút ẩm: 85098090 Thuế nhập khẩu: 0% (CO form E). Thuế VAT 10% Thủ tục: liên hệ Goldtrans Ms Thanh 0965 641 674 Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi […]

4
thu-tuc-nhap-khau-phu-kien-loa

Thủ tục nhập khẩu phụ kiện Loa từ Trung Quốc

HỎI

TƯ VẤN THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHỤ KIỆN LOA HS code phụ kiện loa: 85182990 Thuế nhập khẩu: 0% (CO form E). Thuế VAT 10% Thủ tục: liên hệ Goldtrans Ms My 0984390888 Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi về thủ […]

5
THU-TUC-NHAP-KHAU-HOP-DUNG-KINH

Thủ tục nhập khẩu hộp đựng kính từ Trung Quốc

HỎI

TƯ VẤN THỦ TỤC NHẬP KHẨU HỘP ĐỰNG KÍNH HS code hộp đựng kính: 42021190 và 42021219 Thuế nhập khẩu: 0% (CO form E). Thuế VAT 8% Thủ tục: liên hệ Goldtrans Ms Hoa 0989323838 Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi […]

Call Now