Tìm kiếm văn bản

giấy phép cites xuất khẩu và tái xuất

Quy định về nộp giấy phép CITES khi xuất khẩu và tái xuất

Quy định về nộp giấy phép CITES khi xuất khẩu và tái xuất Công văn 14087/BTC-TCHQ ngày 14/11/2018 hướng dẫn việc nộp giấy phép CITES khi xuất khẩu và tái xuất trong quá trình làm thủ tục hải quan. Theo […]

hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch

Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch

Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch Doanh nghiệp cần chú ý danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch (Quota) khi nhập về Việt Nam. Cụ thể, có những sản phẩm như đường, muối, trứng gia […]

xuất nhập khẩu theo giấy phép

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép Bài viết này sẽ liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép của các Bộ. Quý doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về […]

Call Now