Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 33/2018/QĐ-TTg 06/08/2018

  Bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng

  20/09/2018
  2 Thông tư 07/2017/TT-BCT 29/05/2017

  Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón

  13/07/2017
  3 Nghị định 154/2018/NĐ-CP 09/11/2018

  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ KHCN

  09/11/2018
 • Số ký hiệu Thông tư 08/2019/TT-BCA
  Ngày ban hành 26/03/2019
  Ngày có hiệu lực 10/05/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Bộ trưởng
  Trích yếu

  Về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công An

  Cơ quan ban hành Bộ Công an
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Vui lòng tải về để xem văn bản gốc.

Call Now