Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 11/2017/TT-BCT 28/07/2017

  Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa do bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  11/09/2017
  2 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg 16/09/2019

  Sửa đổi Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  01/11/2019
  3 NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ 19/10/2020

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 123/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ […]

  01/07/2022
 • Số ký hiệu Thông tư 09/2019/TT-BTC
  Ngày ban hành 15/02/2019
  Ngày có hiệu lực 01/04/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ trưởng
  Trích yếu

  Sửa đổi Phụ lục Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa XNK …

  Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc đinh dạng PDF

Vui lòng tải về để xem toàn bộ văn bản.

Call Now