Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 71/2009/TT-BNNPTNT 10/11/2009

  Bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại Việt Nam

  25/12/2009
  2 Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT 08/09/2009

  Bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN

  23/10/2009
  3 Thông tư 39/2013/TT-BNNPTNT 12/08/2013

  Bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản

  27/10/2013
 • Số ký hiệu Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT
  Ngày ban hành 04/11/2010
  Ngày có hiệu lực 04/11/2010
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Đưa 44 sản phẩm ra khỏi Danh mục được phép lưu hành tại VN

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gố định dạng Word Văn bản gố định dạng PDF
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số: 64/2010/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐƯA CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA TRIFLURALIN RA KHỎI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh sách các sản phẩm có chứa Trifluralin đưa ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm 44 sản phẩm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tổng cục Hải quan;
– Bộ Khoa học công nghệ;
– Bộ Công Thương;
– Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
– Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA TRIFLURALIN
ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64 / 2010 /TT – BNNPTNT ngày 4 /11 /2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

 1. Các sản phẩm có chứa Trifluralin được quy định tại Phần A, Phụ lục II, Danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ Thuỷ sản.
 2. Sản phẩm sản xuất trong nước (8 sản phẩm)
TT Tên sản phẩm Thành phần Công dụng
Công ty TNHH Sitto Việt Nam-Số 4 đường 3A, KCN Biên Hoà II, Đồng Nai
30 PER ZOO 2,4-dinitro-N,N-dipropyl 1- 4- triflouromethylaline Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.
33 FORMALAN Trifuralin, Solvent Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.(Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Thông -67/83 Bùi Đình Tuý, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
78 KICC-ZOO Trifuralin Diệt nấm; Làm sạch nước
Công ty CP Sài Gòn VET – 41A Phước Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
130 FIGHTING Trifluralin Xử lý môi trường, diệt nấm và nguyên sinh động vật trong ao nuôi
Công ty TNHH Greenfeed Việt Nam – xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
169 Fungi-Clear Trifluralin Diệt nấm chủ yếu là nhóm Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi tôm.
Công ty TNHH D.N.K -38 Kim Biên, phường 13, quận 5, Tp. HCM
345 T-ZOO Trifluoro 2,6-Dinitro-nn- dipropyl-2-toluidone Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể uôi.(Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)
Công ty TNHH Hải Thiên -Phạm Văn Cội, tổ 32, ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM
366 MOSLAN Trifluoro 2,6-Dinitro- dipropyl-2-toluidine Sát trùng nước ao nuôi
Công ty TNHH NOBEN -20/30G/33 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
382 NO ZOO Trifluralin Xử lý môi trường, loại trừ zoothanium, protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi. Làm sạch nước ao nuôi.
 1. Sản phẩm nhập khẩu (5 sản phẩm)
TT Tên sản phẩm Thành phần Công dụng Nhà sản xuất
75 ZOO CLEAR Trifuralin Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
81 ZULUNAR Trifluralin Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd – Thailand
85 TURBO LAN Trifluoro-2,6-

Dinitro-N,N- Dipropyl-2- Toluidine

Diệt nấm (chủ yếu là nhóm Lagenidium sp) trong môi trường ao nuôi tôm Công ty TNHH NANA VET PRODUCTS, Thái Lan
86 ZERINE Trifluoro-2,6-

Dinitro-N,N- Dipropyl-2- Toluidine

Diệt nấm và diệt nguyên sinh động vật, diệt ký sinh trùng như Zoothanium Dunamis Vetcare Co., Ltd, Thái Lan
93 KICK – ZOO Trifluoro 2,6

dinitro-2-Toluidine

Diệt vi khuẩn, nấm làm tôm sạch và mạnh khỏe Siam Agricultural Marketing Co., Ltd. Thái Lan
 1. Các sản phẩm có chứa Trifluralin được quy định tại Phụ lục II, Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Quyết định số 6/2008/QĐ-BNN ngày 18 /01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 2. Sản phẩm sản xuất trong nước (2 sản phẩm)
TT Tên sản phẩm Thành phần Công dụng
Công ty TNHH thức ăn TS Liên Hiệp Thái – ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
287 ZOO TEQCH Trifluralin Diệt nấm Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)
Công ty TNHH Sando – 2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
340 ZUDO Trifluralin Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất ương tôm giống).
 1. Sản phẩm nhập khẩu (10 sản phẩm)
TT Tên sản phẩm Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất
576 ZU-SHOCK Trifluralin Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống Biopharma Research & Development Co., Ltd – Thailand
604 FUNGI STOP Trifuralin (trifluoro-2,6-dinitro, N dipropyl-p-toluidine) Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

WELLTECH Biotechnology Products Co.,Ltd-Thái Lan
606 WELL K ZOO Trifuralin (trifluoro-2,6-dinitro, N dipropyl-p-toluidine) Diệt nấm Lagenidium sp.và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống. WELLTECH Biotechnology Products Co.,Ltd-Thái Lan
674 TRELAN Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro-NN-Dippropyl-2-Toluidine) Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong môi trường nước nuôi tôm. Apex Research
Products Co., Ltd, Thailand
728 BLOCKZU Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,n dipropyl-p-toluidine) Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd – Thailand
729 FLURALIN Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine) Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd – Thailand
730 KICC-ZOO Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine) Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd – Thailand
731 ZOO-CLEAN Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine) Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd – Thailand
732 ZOO-STOP Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine) Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd – Thailand
749 HI-NOVA Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine) Diệt nấm Lagenidium sp. Và một số động vật nguyên sinh trong bể nuôi A.V.A. Marketing Co., Ltd – Thailand

III. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN ngày 06 /11/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 7 sản phẩm

TT Tên sản phẩm Thành phần Công dụng
Công Ty TNHH Uyên Vi, 1848 Tỉnh lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
16 Trifulan Trifluralinc. Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P.Việt Nam, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
45 O-Lan Trifluralin 48%. Diệt nấm Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống).
Công ty TNHH Thuỷ Sản Cửu Long T.L – 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí minh
51 Aqua No.1 Trifluralin

Dung môi.

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi(Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống).
Công ty TNHH Hiệu Quả, 147G, Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Quận 2, Tp HCM
78 APP-EFF Trifluralin, nước cất Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất ương tôm giống).
Công ty TNHH Đồng Tín, 635C Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, quận 9, Tp Hồ Chí Minh
106 DT- Triflu Trifluralin, nước cất Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất ương tôm giống).
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Dương, 350 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
116 Tri-Zoo Trifluoro-2,6dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine Diệt nấm (chủ yếu là nấm Lagenidium) trong môi trường ao nuôi tôm.
Công ty TNHH sản xuất và thương mại thuỷ sản Minh Châu., 196/3 Khu Phố II, phường Thới An, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
123 Tri-Zoo Trifluoro-2,6 dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine Diệt nấm (chủ yếu là nấm Lagenidium) trong môi trường ao nuôi tôm.
 1. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT- BNNPTNT ngày 8/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4 sản phẩm
TT Tên sản phẩm Thành Phần Hàm lượng Công Dụng
Công ty Liên doanh TNHH ANOVA, 36 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. ĐT : 0650.3782770
3 Novalan Trifluoro 2,6-dinitro-N,N dipropyl -2-toluidine (Trifluralin) 48% Diệt nấm Lagenidium sp. và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)
Nước cất vừa đủ 100%
Công ty TNHH Giải pháp chăn nuôi xanh, 18/6A Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62531237
18 Aqua Zoo Trifluralin 48% Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
Dung môi (Isopropyl alcohol)
Công ty TNHH công nghệ sinh học Khánh Toàn, 280/129/19 ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62518451
48 Kato-99 Trifluralin 100% Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi.
Công ty TNHH VIBO, 70/1 đường 11, Bình Trưng Tây, quận 2, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.2699700
61 VB-800 Trifluralin 48% Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
dung môi vừa đủ 1lít.
 1. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Thông tư số 71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1 sản phẩm
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng
Công ty TNHH Thuỷ sản Hoàng gia, 39/17, Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại : 083.5008499 Fax: 083512911

28 Kill Zoo Trifluralin 48% Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong cở sở sản xuất tôm giống.
 1. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 7 sản phẩm
TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng
Công ty TNHH TM & SX Việt Viễn (Vivco), 14G Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Điện thoại: 08. 38943854 – Fax: 08. 389438555
22 TRIFLURALIN 48 Trifluralin 48% Diệt nấm lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ 1000 ml
Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân, 94/1035A1 Dương Quảng Hàm, p.17, Gò Vấp, Tp. HCM, Điện thoại: (08) 39842240 Fax: (08) 39842230
52 TRIFLU 48 Trifluralin 48% Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ 100%
Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi (INVET), 11 Nguyễn Văn Giai, P. Đakao, Q1, Tp.HCM, Điện thoại: 08. 22405061– 22405062 Fax : 08.39846897
59 FLURAL 48 Trifluralin 48% Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
Dung môi (isopropyl alcohol) vừa đủ 1000 ml
Công ty TNHH một thành viên Danh Phương, Địa chỉ: 386/2 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
105 D-Zoo Trifluralin 48% Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong cở sở sản xuất tôm giống.
Công ty TNHH Phú Đăng Quân, Địa chỉ: 18/181A Trấn Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP,HCM, Điện thọai: (08) 3843 5072, Fax: (08) 3824 9002.
124 ZOO AQUA Trifluralin 48,4 % Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý: Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ 100%
Công ty TNHH sản xuất TM – DV Hoàng Hạc, Địa chỉ : 109/18 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.HCm, Điện thoại: (08) 3932 7919, Fax: (08) 3824 9002
136 ZOO MAX Trifluralin 48,4 % Diệt nấm lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý : chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ 100%
Công ty TNHH Sản xuất TM và DV Bạch Hạc, Địa chỉ: số 65 đường 14, Khu phố 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM, ĐT: (08) 3896 6973, Fax: (08) 3824 9002.
154 KICT ZOO Trifluralin 48,2 % Diệt nấm lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

lưu ý : chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ 100%

 

Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

Call Now