Tìm kiếm văn bản

gop-hs-code-tren-CO

Có chấp nhận việc gộp HS code trên C/O?

Cập nhật việc có chấp nhận việc gộp HS code trên C/O? Câu hỏi: Chúng tôi có các lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, xin hỏi cơ quan hải quan có chấp nhận việc gộp HS code trên C/O?. […]

c/o form e

Danh sách tổng hợp chữ kí C/O Form E

Dưới đây là danh sách tổng hợp chữ ký do 39 phòng cấp C/O của Hải quan Trung Quốc ký. Được update tới ngày 20/08/2018. BEIJING CUSTOMS: Tải về tại đây CHANGSHA CUSTOMS: Tải về tại đây CHONGQING CUSTOMS: Tải […]

ke-khai-form-e-2019

Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O form E năm 2019

Hướng dẫn chi tiết kê khai C/O form E năm 2019 Các bạn đọc hướng dẫn chi tiết kê khai C/O form E năm 2019 trong bài viết này. Theo quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BCT, C/O mẫu E phải […]

các loại C/o

Toàn bộ biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết kê khai các loại form C/O

Toàn bộ biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết kê khai các loại form C/O

Tiêu chí xuất xứ thuần túy WO và RVC 100% là như nhau?

Tiêu chí xuất xứ thuần túy WO và RVC 100% là như nhau? Câu hỏi: Xin tư vấn giúp chúng tôi nếu tiêu chí xuất xứ thuần túy WO và RVC 100% là như nhau? Trả lời: Sẽ không ít […]