Tìm kiếm văn bản

Danh sách tổng hợp chữ kí C/O Form E

Dưới đây là danh sách tổng hợp chữ ký do 39 phòng cấp C/O của Hải quan Trung Quốc ký. Được update tới ngày 20/08/2018.

 1. BEIJING CUSTOMS: Tải về tại đây
 2. CHANGCHUN CUSTOMS: Tải về tại đây
 3. CHANGSHA CUSTOMS: Tải về tại đây
 4. CHENGDU CUSTOMS: Tải về tại đây
 5. CHONGQING CUSTOMS: Tải về tại đây
 6. DALIAN CUSTOMS: Tải về tại đây
 7. FUZHOU CUSTOMS: Tải về tại đây
 8. GONGBEI CUSTOMS: Tải về tại đây
 9. GUANGZHOU CUSTOMS: Tải về tại đây
 10. GUIYANG CUSTOMS: Tải về tại đây
 11. HAIKOU CUSTOMS: Tải về tại đây
 12. HANGZHOU CUSTOMS: Tải về tại đây
 13. HARBIN CUSTOMS: Tải về tại đây
 14. HEFEI CUSTOMS: Tải về tại đây
 15. JINAN CUSTOMS: Tải về tại đây
 16. KUNMING CUSTOMS: Tải về tại đây
 17. LANZHOU CUSTOMS: Tải về tại đây
 18. LASA CUSTOMS: Tải về tại đây
 19. MANZHOULI CUSTOMS: Tải về tại đây
 20. NANCHANG CUSTOMS: Tải về tại đây
 21. NANJING CUSTOMS: Tải về tại đây
 22. NANNING CUSTOMS: Tải về tại đây
 23. NINGBO CUSTOMS: Tải về tại đây
 24. QINGDAO CUSTOMS: Tải về tại đây
 25. SHANGHAI CUSTOMS: Tải về tại đây
 26. SHANTOU CUSTOMS: Tải về tại đây
 27. SHENYANG CUSTOMS: Tải về tại đây
 28. SHENZHEN CUSTOMS: Tải về tại đây
 29. SHIJIAZHUANG CUSTOMS: Tải về tại đây
 30. TAIYUAN CUSTOMS: Tải về tại đây
 31. TIANJIN CUSTOMS: Tải về tại đây
 32. URUMQI CUSTOMS: Tải về tại đây
 33. WUHAN CUSTOMS: Tải về tại đây
 34. XI_AN CUSTOMS: Tải về tại đây
 35. XIAMEN CUSTOMS: Tải về tại đây
 36. XINING CUSTOMS: Tải về tại đây
 37. YINCHUAN CUSTOMS: Tải về tại đây
 38. ZHANJIANG CUSTOMS: Tải về tại đây
 39. ZHENGZHOU CUSTOMS: Tải về tại đây

Tải về đầy đủ chữ kí tại đây

Nguồn: Mr Đoàn Trung Dũng

 

 

c/o, dịch vụ hải quan, hải quan, làm c/o form e

Call Now