Tìm kiếm văn bản

Toàn bộ biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết kê khai các loại form C/O

Nhằm giúp mọi người thuận tiện trong việc cập nhật và nghiên cứu các quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Goldtrans xin chia sẻ toàn bộ biểu mẫu, hướng dẫn kê khai và căn cứ thực hiện thủ tục của các loại form C/O theo quy định hiện hành.

Mẫu C/O Văn bản điều chỉnh Quy trình thủ tục và hồ sơ cấp CO
Form AANZ – ưu đãi thuế quan theo hiệp định khu vực thương mại tự do giữa các nước ASEAN, Australia và New Zealand – Thông tư 31/2015/TT-BCT

– Thông tư 42/2018/TT-BCT

– Phụ lục III Thông tư 31/2015/TT-BCT

– Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form AI – ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) Thông tư 15/2010/TT-BCT Chương II Thông tư 15/2010/TT-BCT
Form AJ – ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) Quyết định 44/2008/QĐ-BCT Chương II Quy chế cấp CO form AJ ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT
Form AK – ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) – Thông tư 20/2014/TT-BCT

– Thông tư 04/2015/TT-BCT

– Thông tư 26/2018/TT-BCT

– Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT

– Thông tư 06/2011/TT-BCT

– Thông tư 01/2013/TT-BCT

 

Form B – cấp theo quy định xuất xứ không ưu đãi Thông tư 05/2018/TT-BCT Điểm e Khoản 1 Điều 15 Nghị định 31/2018/NĐ-CP
Form CPTPP – ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên  Thái Bình Dương (CPTPP) Thông tư 03/2019/TT-BCT Thực hiện quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP
Form D – ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) Thông tư 22/2016/TT-BCT – Phụ lục VII Thông tư 22/2016/TT-BCT

– Thông tư 01/2013/TT-BCT

Form E – ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc – Thông tư 36/2010/TT-BCT

– Thông tư 01/2011/TT-BCT

– Thông tư 37/2011/TT-BCT

– Thông tư 21/2014/TT-BCT

 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT
Form EAV – ưu đãi thuế quan theo hiệp định các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu (VNEAEUFTA) – Thông tư 21/2016/TT-BCT

– Thông tư 11/2018/TT-BCT

– Phụ lục I Thông tư 21/2016/TT-BCT

– Nghị định 31/2018/NĐ-CP

– Thông tư 05/2018/TT-BCT

Form S – ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại Việt Nam – Lào Thông tư 04/2010/TT-BCT Chương II Thông tư 04/2010/TT-BCT
Form VC – ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa Việt Nam và Chi – lê (VCFTA) – Thông tư 31/2013/TT-BCT

– Thông tư 05/2015/TT-BCT

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT
Form VJ – ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế VJEPA Thông tư 10/2009/TT-BCT Chương II Thông tư 10/2009/TT-BCT
Form VK – ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) – Thông tư 40/2015/TT-BCT

– Thông tư 48/2015/TT-BCT

Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 40/2015/TT-BCT
Form X – ưu đãi thuế quan theo hiệp định giữa Việt Nam và Cam-pu-chia Thông tư 17/2011/TT-BCT

Nguồn: thukyluat.vn

Mr Hà Lê 0985774289

c/o, chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Call Now