Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Công văn 13676/BTC-TCHQ 07/11/2018

  Hướng dẫn thực hiện quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế

  07/11/2018
  2 Thông tư 42/2016/TT-BYT 15/11/2016

  Thừa nhận phân loại trang thiết bị y tế của nước ngoài

  01/01/2017
  3 Thông tư 14/2018/TT-BYT 15/05/2018

  Ban hành Danh mục trang thiết bị y tế có mã số HS

  01/07/2018
 • Số ký hiệu Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT
  Ngày ban hành 30/01/2019
  Ngày có hiệu lực 30/01/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ trưởng
  Trích yếu

  Văn bản hợp nhất Nghị định 36/2016/NĐ-CP & Nghị định 169/2018/NĐ-CP về trang thiết bị y tế

  Cơ quan ban hành Bộ Y tế
  Phân loại Văn bản
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Vui lòng tải về văn bản đầy đủ tại đây.

Call Now