Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế 22/03/2019

  Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”      

  01/04/2019
  2 Quyết định 2344/QĐ-TCHQ(2015) 07/08/2015

  Quy chế về cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

  22/08/2015
  3 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ(2018) 15/06/2018

  Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK

  01/07/2018
 • Số ký hiệu Thông tư 60/2019/TT-BTC về trị giá hải quan
  Ngày ban hành 30/08/2019
  Ngày có hiệu lực 15/10/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Bộ trưởng
  Trích yếu

  Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi một số điều của thông tư 39/2015/TT-BTC về trị giá hải quan hàng Xuất nhập khẩu.   Chi tiết trong file đính kèm mục “TẢI VỀ”    

  Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Thông tư 60/2019/TT-BTC

Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi một số điều của thông tư 39/2015/TT-BTC về trị giá hải quan hàng Xuất nhập khẩu.

TT-60-2019-tri-gia-hai-quan

 

Chi tiết trong file đính kèm mục “TẢI VỀ”

 

 

Call Now