Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Văn bản 03/VBHN-VPQH(2016) 28/04/2016

  Văn bản 03/VBHN-VPQH(2016) của Văn phòng Quốc hội : Hợp nhất Luật quản lý thuế

  28/04/2016
  2 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ(2018) 28/06/2018

  Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế

  28/06/2018
  3 Luật số 21/2012/QH13 20/11/2012

  Sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế

  01/07/2013
 • Số ký hiệu Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế
  Ngày ban hành 22/03/2019
  Ngày có hiệu lực 01/04/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký
  Trích yếu

  Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”      

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế

Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế

quyet dinh 583/qđ-tchq

Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”

 

 

 

Call Now