Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ(2018) 15/06/2018

  Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK

  01/07/2018
  2 Thông tư 130/2016/TT-BTC 12/08/2016

  Hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, Luật quản lý thuế

  01/07/2016
  3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật thuế GTGT, TTĐB, QLT, xử lý VPHC

  01/07/2016
 • Số ký hiệu Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế
  Ngày ban hành 22/03/2019
  Ngày có hiệu lực 01/04/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký
  Trích yếu

  Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”      

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế

Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế

quyet dinh 583/qđ-tchq

Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”

 

 

 

Call Now