Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 184/2015/TT-BTC 17/11/2015

  Kê khai, bảo lãnh, thu nộp tiền thuế, phí, lệ phí hàng hóa XNK, phương tiện XNC

  01/01/2016
  2 Quyết định 3950/QĐ-TCHQ(2018) 30/11/2015

  Ban hành Danh mục hàng hóa XK/ NK rủi ro về trị giá, và mức giá tham chiếu

  03/12/2015
  3 Thông tư 93/2017/TT-BTC 19/09/2017

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế

  05/11/2017
 • Số ký hiệu Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế
  Ngày ban hành 22/03/2019
  Ngày có hiệu lực 01/04/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký
  Trích yếu

  Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”      

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế

Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế

quyet dinh 583/qđ-tchq

Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”

 

 

 

Call Now