Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 2344/QĐ-TCHQ(2015) 07/08/2015

  Quy chế về cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

  22/08/2015
  2 Thông tư 06/2017/TT-BTC 20/01/2017

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế

  04/03/2017
  3 Văn bản 19/VBHN-BTC(2016) 21/10/2016

  Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế

  21/10/2016
 • Số ký hiệu Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế
  Ngày ban hành 22/03/2019
  Ngày có hiệu lực 01/04/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký
  Trích yếu

  Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”      

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế

Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế

quyet dinh 583/qđ-tchq

Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”

 

 

 

Call Now