Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 10/2017/TT-BXD 29/09/2017

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

  01/01/2018
  2 TCVN 11844: 2017 ĐÈN LED - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 01/01/2017

  TCVN 11844: 2017 ĐÈN LED – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Phạm vi áp dụng:  Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn LED  có balast lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và […]

  28/01/2019
  3 TCVN 11843:2017 PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED 01/01/2017

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11843:2017 BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN ĐIỆN LED VÀ MÔĐUN LED – PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

  28/12/2018
 • Số ký hiệu Thông tư 19/2019/TT-BXD
  Ngày ban hành 31/12/2019
  Ngày có hiệu lực 01/07/2020
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ trưởng
  Trích yếu

  Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và QCVN16:2019/BXD về kiểm tra chất lượng nhà nước và chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy các sản phẩm về xây dựng

  Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và QCVN16:2019/BXD về kiểm tra chất lượng nhà nước và chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy các sản phẩm về xây dựng. Hiệu lực ngày 1/7/2020, thay thế thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/09/2017

Quý khách vui lòng tải về tại đây.

Call Now