Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư LT 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT 24/09/2014

  Dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống

  01/12/2014
  2 Thông tư 10/2017/TT-BXD 29/09/2017

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

  01/01/2018
  3 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017

  Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

  25/04/2017
 • Số ký hiệu TCVN 11843:2017 PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED
  Ngày ban hành 01/01/2017
  Ngày có hiệu lực 28/12/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký
  Trích yếu

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11843:2017 BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN ĐIỆN LED VÀ MÔĐUN LED – PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

  Cơ quan ban hành Bộ KHCN
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • File PDF

MỤC LỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11843:2017 BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN ĐIỆN LED VÀ MÔĐUN LED – PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Yêu cầu của phòng thí nghiệm đối với các thử nghiệm
  4.1 Quy định chung
  4.2 Điều kiện phòng thí nghiệm và điều kiện môi trường
  4.3 Điều kiện thử nghiệm điện và thiết bị điện
  4.3.1 Điện áp thử nghiệm và dòng điện thử nghiệm
  4.3.2 Phép đo điện
  4.3.3 Nguồn điện
  4.4 Ổn định trước phép đo
  4.5 Thiết bị trắc quang và đo màu
  4.5.1 Yêu cầu đáp ứng phổ của quang kế
  4.5.2 Quả cầu tích phân (tất cả các kiểu)
  4.5.3 Quang kế góc (tất cả các kiểu)
  4.5.4 Thiết bị đo độ chói
 5. Chuẩn bị, điều kiện lắp đặt và hoạt động
  5.1 Luyện
  5.2 Thiết bị thử nghiệm
  5.3 Lắp đặt
  5.4 Điều kiện hoạt động của thiết bị LED
 6. Đo các đại lượng quang
  6.1 Khái quát chung
  6.2 Đo quang thông tổng
  6.3 Quang thông từng phần
  6.4 Hiệu suất sáng
  6.5 Phân bố cường độ chói và cách trình bày dữ liệu
  6.6 Cường độ chùm tia trung tâm và góc chùm tia
  6.7 Đo độ chói
 7. Đo các đại lượng màu
 8. Độ không bảo đảm đo
 9. Trình bày kết quả thử nghiệm
  Phụ lục A Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn
  Phụ lục B Ánh sáng tạp tán – Che chắn ánh sáng tạp tán trong quang kế góc
  Phụ lục C Điều kiện thực tế phòng thí nghiệm
  Phụ lục D Hướng dẫn tính độ không đảm bảo đo
  Phụ lục E Hướng dẫn xác định các giá trị danh định của đại lượng đo quang của đèn điện LED

Mời các bạn TẢI VỀ để xem chi tiết TCVN 11843:2017 theo đường link dưới đây nhé:

TCVN TCVN11843-2017

Call Now