Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 28/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng 20/12/2022

  Quyết định 28/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng từ 01/03/2023 cần chú ý. THỦ […]

  01/03/2023
  2 THÔNG TƯ 10/2022/TT-BKHCN 28/07/2022

  THÔNG TƯ 10/2022/TT-BKHCN NGÀY 28/07/2022 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 28/2013/TT-BKHCN QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH.

  12/09/2022
  3 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012

  Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

  27/01/2013
 • Số ký hiệu Thông tư 01/2009/TT-BKHCN
  Ngày ban hành 20/03/2009
  Ngày có hiệu lực 04/05/2009
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN

  Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
Số: 01/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 2. Phạm vi điều chỉnh

1.1. Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

1.2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 sẽ được soát xét sửa đổi, bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý.

 1. Đối tượng áp dụng

2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan.

 1. Nguyên tắc chung

3.1. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

3.2. Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

 1. DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TT Tên sản phẩm, hàng hóa Ghi chú
1 Xăng
2 Nhiên liệu điêzen
3 Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
4 Các sản phẩm điện, điện tử
4.1 Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V
4.2 Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời
4.3 Dụng cụ điện đun và chứa nước nóng
4.4 Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng
4.5 Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác
4.6 Máy sấy khô tay
4.7 Bàn là điện
4.8 Lò vi sóng
4.9 Nồi cơm điện
4.10 Ấm đun nước
4.11 Lò nướng điện, vỉ nướng điện
4.12 Dụng cụ pha chè hoặc cà phê
4.13 Quạt điện
5 Nhiên liệu sinh học gốc
5.1 Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa
5.2 Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100)
6 Đồ chơi trẻ em

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức cần kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Thắng

 

Tải văn bản gốc tại đây.

Call Now