Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 22/2011/TT-BKHCN 22/09/2011

  Quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

  01/02/2012
  2 Thông tư 01/2009/TT-BKHCN 20/03/2009

  Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN

  04/05/2009
  3 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012

  Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

  27/01/2013
 • Số ký hiệu Quyết định 3482-QĐ-BKHCN
  Ngày ban hành 08/12/2017
  Ngày có hiệu lực 08/12/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của Bộ khoa học công nghệ

  Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Hiện tại đã có Quyết định 3810/QĐ-BKHCN THAY THẾ Quýet định 3482/QĐ-BKHCN, quý khách vui lòng tải xuống bản đầy đủ tại đây: Quyết định 3810/QĐ-BKHCN

Ngày 8/12/2017, Bộ khoa học công nghệ ban hành quyết định 3482/QĐ-BHCN về danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của Bộ khoa học công nghệ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (8/12/2017) và thay thế cho quyết định 1171/2015/QĐ-BKHCN trước đây. Đây chính là danh mục nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ khoa học công nghệ.

Theo quyết định 3482/QĐ-BHCN, danh mục hàng hóa được mô tả chi tiết và rõ ràng hơn so với Quyết định 1171 cũ, bao gồm: tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý…Tất cả các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng đều đã được ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các biện pháp quản lý. Có đến 96% hàng hóa thuộc quyết định này được kiểm tra chất lượng sau thông quan (hậu kiểm) và thực hiện theo hướng dẫn của thông tư 07/2017/TT-BKHCN. Tức là doanh nghiệp chỉ cần nộp xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng cho hải quan là được thông qua tờ khai, việc thực hiện kiểm tra chất lượng sẽ do chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quản lý, doanh nghiệp không phải nộp giấy xác nhận hàng đạt chất lượng nhập khẩu như trước đây nữa

Vui lòng tải xuống để xem bản đầy đủ kèm phụ lục.

Call Now