Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016

  Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành; Danh mục cấm sử dụng tại VN

  16/07/2016
  2 Công văn 4557/BNN-TY(2018) 14/06/2018

  Đưa thuốc thú y, nguyên liệu NK về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng

  14/06/2018
  3 Quyết định 06/2008/QĐ-BNN 18/01/2008

  Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản

  17/02/2008
 • Số ký hiệu Quyết định 1154/QĐ-BTS(2007)
  Ngày ban hành 31/07/2007
  Ngày có hiệu lực 31/07/2007
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Đình chỉ lưu hành sản phẩm thuốc thú y, thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường TS

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản ngốc định dạng Word Văn bả ngốc định dạng PDF

BỘ THỦY SẢN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*******
Số: 1154/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn c Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản; Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004;
Căn cứ Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành 1 số Điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ quyết định số 03/2007/QĐ-BTS ngày 03/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản v/v ban hành Quy chế quản lý thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ lưu hành các sản phẩm thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản có trong Danh mục kèm theo.

Điều 2. Giao Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản hướng dẫn việc xử lý đối với lượng hàng hoá tồn đọng của các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành phù hợp với các qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Thuỷ sản; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng CP (để b/c);
– Lãnh đạo Bộ;
– UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Các Bộ: Thương Mại, NN & PTNT, TN&MT;
– Tổng Cục Hải quan;
– Lưu VT Bộ, Cuc QLCL, ATVS&TYTS

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

ơng Phương

 

.

 

 

DANH MỤC

THUỐC THÚ Y THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1154/QĐ-BTS ngày 31 tháng 7 năm 2007)

 1. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
 2. Thuốc thú y thủy sản (20 sản phẩm)
TT Tên sản phẩm Thành phần Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất Công dụng theo khuyến o ca Hội đồng
Công ty Cổ phần Phát triển A.I.T – 185 đường số 5, P. Phước Bình, Q9, tp Hồ Chí Minh
1. A-GESTYLIC Lactobacillus spp, Bacillus subtilis, Saccharomyces spp, Protease, Amylase, Lipase. Streptococcus faecalis Cung cấp các enzyme và vi khuẩn có lợi giúp kích thích tiêu hoá và hỗ trợ đường ruột cho tôm cá. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus faecalis gây bệnh
Công ty TNHH SX&TM dinh dưng thú y Nam Long 27/27 Quốc l 13, phường Hip Bình Phước, Quận Th Đức, TP. Hồ Chí Minh
2. Vitaplex- Aqua Lactobacillus acidophilus, Streptococcus faecium, Amylase, Protease, vitamin A, vitamin B1, B2,B5,B6,B12; vitamin C, vitamin D3, Vitamin E,vitamin K3, Na, K, Mn Tăng sức đề kháng, thúc đẩy quá trình lột vỏ, giảm stress và cải thiện tốc độ tăng trưởng ở tôm. Loại khỏi danh mục do chứa Streptococcus gây bệnh
3. ZYME- BIOTIC Lactobacillus acidophilus, Streptococcus, Amylase, Protease, Xylanase, Glucanase, Sorbitol Các men tiêu hoá trong sản phẩm giúp tôm dễ dàng tiêu hoá và hấp thu triệt để dưỡng chất trong thức ăn. Loại khỏi danh mục do chứa Streptococcus gây bệnh
4. Higro-Biotic 4000 Amylase, Protease, Sodium Citrate, Dipotassium phosphate, Streptococcus faecium, Lactobacillus acidophilus Chống stress, phối hợp các men và vi khuẩn có lợi thúc đẩy quá trình tiêu hoá thức ăn. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcusfaecium gây bệnh
Công ty TNHH Asialand – Số 24, đường 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
5. Vi-Colitrim Trimethoprim, Colistin Có khả năng kháng được các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm (Ngừng sử dụng trước 15 ngày) Công thức bào chế không có cơ sở khoa học.
Công ty TNHH sản xuất thương mại Ngọc Hà – 245 E/4 Hoàng Văn Thụ, P1 Q.Tân Bình TP. Hồ Chí Minh
6. VSV Lactobacillus acidophillus, Bacillus subtilis, L.casei, L.bulgaricus, Streptococcus lactis, Saccharomyces serevisiae Tăng khả năng hấp thu và tiêu hóa thức ăn cho tôm. Ổn định hệ vi sinh đường ruột tôm. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
7. SUPER VSV Lactobacillus acidophillus, Streptococcus lactis, L.casei, L.bulgaricus, Protease, Lipase, Cellulase, Hemicellulase, Phytase, Amylase, Pectinase Ổn định hệ vi sinh đường ruột tôm. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty CP Sài Gòn VET – 41A Phước Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
8. NUTRIZYME Lactobacillus acidophillus Streptococcus faecium, Amylase, Protease, Vitamin A, B2, B5, B6, B12, B1, C, D3, E, K3, NaCl, KCl, MnCl2 Bổ sung các vitamin, khoáng cần thiết cho tôm. Kích thích tiêu hóa thức ăn. Tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng giúp tôm mau lớn. Tăng cường sức đề kháng Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi – 11 Nguyễn Văn Giai, P Đa Kao, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
9. Four way mix Sodium, Potassium, Amylase, Protease, Lactobacillus, Streptococcus faecium Giúp cân bằng khoáng và các chất dịch trong cơ thể tôm cá, tăng khả năng tiêu hoá thức ăn. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus faecium là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH SX&TM N.T.L – C6/4 khu phố II, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh
10. NT-1 Lactobacilus sp, Streptomyces spp, Streptococus spp, Bifidobacterium spp, Bacillus spp, Proteaza, Lipase, Amylase Tăng sức đề kháng, kích thích tiêu hoá và

ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại.

Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A – 41 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM
11. GESTYLIC SPP Lactobacillus spp; Streptococcus faecalis; Streptomyces spp; Bacillus subtilis, Protease, Lipase, Amylase Cung cấp enzyme và vi khuẩn có lợi giúp kích thích tiêu hóa và hỗ trợ đường ruột cho tôm cá Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ sinh học Hoà Phát – Số 27/3C, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, HócMon, TP. Hồ Chí Minh
12. Acid Way Streptococcus faecium, Lactobacillus acidophilus Bổ sung vi sinh vật có lợi, kích thích tiêu hoá. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
13. Immodine Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus faecium, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei Bổ sung hệ vi sinh vật có lợi, kích thích tiêu hoá, tăng sức đề kháng. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam – KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bàng, Đồng Nai
14. Zymetin Streptococus faecalis, Costridium butyricum, Bacillus mensentericus, Lipase, Protease, men bia Tăng sức tiêu hoá và hấp thụ dưỡng chất của tôm Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH SX&TM thuốc t y thuỷ sản Việt Tân 94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, P.17, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
15. Vita-EMS Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus facium, Amylase, Protease Giúp tiêu hoá tốt thức ăn, ổn định hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH thuỷ sản Cửu Long T.L – 323B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM
16. Bio Enzyme Streptococcus spp, Lactobacillus spp Giúp tôm cá tiêu hoá tốt, tăng khả năng hấp thụ, giảm hệ số thức ăn Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
Liên hiệp Khoa học sản xuất Công nghệ sinh học và Môi trường – A15, 18-Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy- Hà Nội.
17. POLYNUT (dạng bột) Beta-Glucan, Lipase, Protease, Amylase, Bifidobacterium spp, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus spp, Bacillus spp. Giúp tôm cá tăng hiệu quả hấp thụ thức ăn, giúp tôm cá mau lớn. Tăng sức đề kháng cho tôm cá. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH Gama – 80/30 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
18. Master-Zym Lactobacillus spp, Saccharomyces spp, Bacillus subtilis, Streptococcusfaecalis, Amylase, Protease, Lipase Giúp tôm cá tiêu hoá tốt, tăng trưởng nhanh Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus spp là vi khuẩn gây bệnh
19. Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng – Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà

 

Hitac Bio- Bacteria 2001 Các loài vi khuẩn: Lactobacillusacidophilus,B acillussubtilis, Nitrified bacteria, Streptococcusfaecalis, Bacillus licheniformis, ,Aspergilus niger, Candida utili, Cácloại men: Protease, Apha-amylas,Các loại axit amin: Lysine, Cystein Tăng khả năng tiêu hoá và giúp đường ruột tôm ổn định.Thúc đẩy tôm sinh trưởng nhanh và phát triển đồng đều, cải thiện hệ số thức ăn. Cải thiện và khôi phục đáy ao. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
20. Công ty TNHH Sando – 2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh
Zymbiotin Lactobacillus spp, Saccharomyces spp, Bacilus subtilis, Streptococcus faecalis, Enzyme: Amylase, Protease, Lipase Kích thích tiêu hoá, giúp tôm cá tăng trọng nhanh chóng, giảm hệ số thức ăn. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococus gây bệnh/

 

 1. Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (72 sản phẩm)
TT Tên sản phẩm Thành phần Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất Công dụng theo khuyến cáo của Hội đồng
Công ty TNHH Quốc Minh S 183/1 Khu phố 8. P Hiệp Chánh, Quận Thủ Đức, TP. H Chí Minh
1 Alga up Silisic acid, Borate, Phosphate, Mg, Mn, Fe, Zn Cung cấp khoáng vi lượng làm thức ăn cho phiêu sinh vật, gây màu nước, tạo thức ăn tự nhiên cho tôm Loại khỏi danh mục vì Borate gây ung thư
Liên hiệp Khoa học sản xuất Quang Hoá Điện tử-Nhà A25 Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội
2 Chất khử khí độc H2S Spemat – KDB 3+ 2+ 3+ 2-, 3-, Cl- Ổn định PH, khử khí độc Sản phẩm có chứa Pb là nguyên tố kim loại nặng, mối nguy đối với an toàn thực phẩm. Không đưa vào danh mục được phép lưu hành
3 Chất khử ô nhiễm Nitrogen Spemat – KN Zn2+, Pb2+, PO43-, Cl- Khử các chất độc có chứa nitơ, ổn định PH. Sản phẩm có chứa Pb là nguyêntố kim loại nặng, mối nguy đối với an toàn thực phẩm. Không đưa vào danh mục được phép lưu hành
4. Men vi sinh phân huỷ đáy đìa SPEMAT – BIOTECH Bacillus sp., Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, Streptococcus Phân huỷ các chất hữu cơ, cải tạo môi trường ao nuôi Loại khỏi DM vì có

Streptococcus gây bệnh

Công ty Cổ phần Phát triển A.I.T -185 đường số 5, P. Phước Bình, Q9, TP. HồChí Minh
5. AIT-One Bacillus Lichemiformis, Bacillus mensentericus, Bacillus megaterium, Streotococus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tômcá, làm sạch đáy ao; Giảm độ nhớt nước; Khử và loại trừ khí độc trong ao, tránh hiện tượng nổi đầu vào buổi sáng; Tạo hệ sinh thái cân bằng giúp tôm cá khỏe mạnh, lớn nhanh; Tăng Oxy hòa tan, giảm BOD và COD. Loại khỏi Danh mục do chứa Streotococus facium gây bệnh
Doanh nghiệp tư nhân Lưu Ích -Ấp 5, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
6. Phân tạo màu nước nuôi trồng thuỷ sản VIP (dạng bột) Phân gà ủ hoai, CaCO3, KNO3 Cung cấp dinh dưỡng hữu cơ để phát triển thành phần thức ăn tự nhiên trong ao: phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy Loại khỏi Danh mục theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.
7. Phân tạo màu nước nuôi trồng thuỷ sản VIP (dạng lỏng)  Phân gà ủ hoai, CaCO3, KNO3 Cung cấp dinh dưỡng hữu cơ để phát triển thành phần thức ăn tự nhiên trong ao: phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy Loại khỏi Danh mục theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.
Công ty TNHH Sitto Việt Nam-Số 4 đường 3A, KCN Biên Hoà II, Đồng Nai
8. Benthos Silisic acid, Borate Buffer, Phosphate Buffer, Mineral Cung cấp khoáng vi lượng làm thức ăn cho phiêu sinh vật, gây màu nước, tạo thức ăn tự nhiên cho tôm Loại khỏi Danh mục vì chứa borate có khả năng gây ung thư.
Công ty TNHH Cẩm Linh -118 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q1, TP. HCM
9. YUCCA- Protease, Amylase, Phân huỷ thức ăn thừa, chất thải hữu cơ và Loại khỏi Danh mục vì có
ZYME Glucanase, Cellullase, Pectinase, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococusfaecium, Nitrosomonas,Nitrobacter Bùn đáy ao, giảm các khí độc NH3, H2S,NO2 và các khí độc có trong ao. Tăng lượng oxy hoà tan, ngăn ngừa hiện tượng tôm cá nổi đầu. Bổ sung và cân bằng hệ sinh vật trong ao. Streptococcus gây bệnh
10. BACTER GOLD Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococus facium, Nitrosomonas, Nitrosobacter Cải tạo chất lượng nước. Phân huỷ nhanh chất thải, thức ăn thừa, bùn đáy ao, xác động thực vật, phân tôm cá, làm giảm khí độc trong ao, giảm ô nhiễm nứớc. Loại khỏi Danh mục vì có Streptococcus gây bệnh
Công ty CP hoá chất và cao su COSEVCO -KCN Bắc Đồng Hới, Quảng Bình
11. Biolasa Bacillú subtilis, Aspergillus oryzae, Bacillus megaterium, Bacillus cereus Kích thích tiêu hoá, phân huỷ các chất hữu cơ lắng đọng ở đáy và chất cặn trong nước Loại khỏi Danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh
Công ty thuốc thú y TW 2 (NAVETCO) -29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
12. Elac SD Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus cellulose methanicus; Sulfur bacteria, streptococcus lactic Xử lý đáy ao, làm sạch nguồn nước, tăng lượng oxy hoà tan, cải thiện môi trường ao nuôi. Loại khỏi Danh mục vì có Streptococcus gây bệnh
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Gấu Vàng -458 Cách mạng tháng 8, P 4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
13. Men B.B Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus faecium, Amylase, Protease Giúp phân huỷ thức ăn thừa, chống ô nhiễm nguồn nước ao nuôi. Phân huỷ khí độc: NH3, H2S, NO2… Giảm độ đục nước ao, đìa do chất hữu cơ lơ lửng. Tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thu dưỡng chất có trong thức ăn giúp Tôm tăng trưởng nhanh rút ngắn thời gian nuôi. Loại khỏi Danh mục vì có Streptococcus gây bệnh
14. Gavatin Streptococcus faecalis, Bacillus mensentericus, Clostridium butyricum, Protease, Vitamin C, Beer yeast. Phân huỷ nhanh các chất cặn bã dư thừa, ổn

định màu nước, pH, tăng cường khả năng tiêu hoá của tôm

Loại khỏi Danh mục vì có Streptococcus gây bệnh
15. Poly –Bac 1002 Bacillus subtilis, Bacillus mensentericus, Bacillus licheniformis, Aspergillus oryzae, Lactobacillus acidophilus, streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase Tạo nhiều vi khuẩn có lợi và nhiều loại men hữu ích cho môi trường, giảm hàm lượng NH3, NO2, H2S trong môi trường nước, chống ô nhiễm đáy ao một cách hiệu quả; phân huỷ thức ăn thừa, phân tôm, vỏ tôm ở đáy ao; giúp tôm ăn nhiều, mau lớn, rút

ngắn thời gian nuôi; giảm độ đục do chất

hữu cơ lơ lửng; gia tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước, giúp ổn định pH, màu nước.

Loại khỏi Danh mục vì có Streptococcus gây bệnh
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nông thôn -Khu CNCB An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây
16. AZT Saponine, Bacillus lichennifomic, Bacillus megaterium, B. mensentericus, Streptococcus facium,Nitrosomonas, Protease,Amylase, Lipase, Cellulase Phân huỷ các chất hữu cơ, cặn bã, làm sạch đáy ao; Giảm các khí độc NH3, H2S trong ao nuôi; Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vật nuôi Loại khỏi Danh mục vì có Streptococcus gây bệnh
Công ty TNHH Thương mi dịch vụ Hoàng Thông -67/83 Bùi Đình Tuý, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
17. Prozyme CaCO3, KNO3, phân gà ủ hoai Cung cấp chất dinh dưỡng hữu cơ để phát triển thành thức ăn tự nhiên trong ao, phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy Loại khỏi Danh mục theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.
Công ty cổ phần thuỷ sn Tiến Thành -522G/C21 -Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
18. Vita – BL Bacillus spp, Streptococcus faecium Tạo cân bằng hệ vi sinh cho môi trường nước ao nuôi, hạn chế sự sinh sản của vi khuẩn gây bệnh. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus faecium
Công ty liên doanh Anova.Bio -Số 36 Đại Lộ Độc lập, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương
19. Bactol Nitrobacter, Nitrosomonas, streptococcus faecium, Bacillus licheniformis, B. megaterium,B. mensentericus. Phân huỷ chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao, giúp môi trường ao nuôi luôn trong sạch; giúp ổn định mật độ tảo và độ trong, hạn chế hiện tượng thiếu oxy vào sáng sớm; hạn chế sự sản sinh các loại khí độc như NH3,H2S; giúp tôm luôn khoẻ mạnh, lớn nhanh, đạt năng suất cao. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
20. NB-25 Bacillus licheniformis, B. megaterium,B. mensentericus, Streptococcus faecium Nitrosomonas, Nitrobacter. Giảm độ đục nước ao, ổn định màu nước; phân huỷ thức ăn dư thừa, tạo môi trường nước ao trong sạch; giảm sự hình thành các loại khí độc và các tác nhân có hại trong nguồn nước ao nuôi. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH SX-TM Viễn Khang -Ấp 5, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
21. Phân tạo màu nước nuôi trồng thủy sản (Viễn Khang VK3-Gà đẻ trứng vàng) Phân gà ủ hoai, CaCO3, KNO3 Cung cấp chất dinh dưỡng hữu cơ để phát triển thành phần thức ăn tự nhiên trong ao, phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy. Loại khỏi Danh mục theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.
Công ty TNHH Thuốc thú y Hương Hoàng Nam -A9/54 Ấp 1 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
22. HHN VS Cream Bacillus mensentericus, Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter Phân hủy khí NH3, H2S, NO2 và xử lý các chất cặn bã dưới đáy ao. Phân hủy xác tảo. Tăng hàm lượng oxy trong ao. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
23. HHNVS Yeast Power Bacillus mensentericus,Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis,Lactobacillus acidophillus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrobacter, Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae. Phân hủy khí NH3, H2S, NO2 và xử lý các chất cặn bã dưới đáy ao. Phân hủy xác tảo. Tăng hàm lượng oxy trong ao. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
24. HHN-Aquafina Bio Bacillus mensentericus, Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter Phân huỷ khí NH3, H2S, NO2 và xử lý các chất cặn bã dưới đáy ao. Phân huỷ xác tảo, tăng hàm lượng oxy trong ao nuôi Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng -Khu Công nghiệp Sui Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà
25. HITAC 2002 Bacillus subtilis, Nitrified bacteria, aspergillus niger, Candida utilis, Lactobacillus acidophilus, B.Licheniformis, Streptococcus faecalis, các loại men (protease, Lipase…) Duy trì sinh vật phù du, tạo màu nước ổn định Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
26. Power zyme Bacillus subtilis, Nitrified bacteria, Aspergillus niger, Candida utilis, Lactobacillus acidophilus, B.licheniformis, Streptococcus faecalis, các loại men và acid amin Làm sạch và khoáng hoá nhanh nền đáy ao một cách có hiệu quả. Ngăn ngừa hiện tượng ao nuôi bị thiếu oxy hoà tan. Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa và giảm khí độc trong ao nuôi. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH quốc tế GALA -2/336 tổ 7, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM
27. Clean-up Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus faecium, Bacillus lichenniformis, B.megaterium, B.mensentericus Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ dư thừa ở đáy ao, khử mùi hôi, bảo vệ môi trường nước và đáy ao không bị ô nhiễm; hấp thụ và ngăn ngừa quá trình sinh khí độc như H2S, NH3,… Ổn định màu nước, tạo màu nước đẹp và cân bằng pH trong ao nuôi; Cân bằng hệ vi sinh vật hữu ích Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
28. Micro-One Nitrosomonas Nitrobacter Bacillus licheniformis B. megaterium B.mensentericus Streptococcus faecium Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa ở đáy ao, giảm khí độc; cung cấp các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
29. Clear-V6 Nitrosomonas Nitrobacter Bacillus licheniformis B. megaterium B.mensentericus Streptococcus faecium Phân huỷ các chất dư thừa ở đáy ao, giảm khí độc; cung cấp các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty SXKD vật tư và thuốc thú y Cần Thơ (VEMEDIM)-Số 7 đường 30/4 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
30. Vime-Odor Control – Bột Saponin, Bacillus lichenniformic, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococcus facium Cải tạo nền đáy, làm sạch nguồn nước; Làm cho môi trường tốt hơn, tạo màu nước xanh, làm giàu thành phần dinh dưỡng trong nước Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
31. Vime-Yucca Chất chiết xuất từ cây Yucca,Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter. Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa tích tụ ở đáy ao, giúp ổn định nguồn nước nuôi, kích thích tôm khoẻ. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Anh -80 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, TP.HCM
32. SUPER MEN Bacillus spp., Streptococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter Phân huỷ các chất hữu cơ, giảm NH3, H2S Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy 560, Quốc l 1, TT Cai Lậy, Tiền Giang
33. MEKOTREAT- AQ Streptococcus faecium, Bacillus licheniformis, Bacillus subtillis, Amylase, Protease Khử mùi hôi thối, ngăn chặn quá trình sinh khí độc; Phân huỷ chất thải hữu cơ trong nước và đáy ao; Giúp tiêu hoá tốt, kích thích tôm ăn nhiều Loại khỏi Danh mục vì có Streptococcus faecium là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi -11 Nguyễn Văn Giai, P Đa Kao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh
34. Spond Dream Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Streptococus faecium, Amylase, Protease Xử lý nước ao nuôi tôm, trại giống tôm hồ cá, xử lý nước thải hữu cơ. Tăng cường sự phân huỷ các chất hữu cơ, giảm mùi hôi, giảm các loại khí độc, cân bằng nước, giảm bùn đáy ao và váng bẩn, làm sạch nước. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus faecium là vi khuẩn gây bệnh
Công ty TNHH Sando -2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh
35. Dobio BZT Saccharomyces sp.,Lactobacillus sp., Bacillus sp.,Streptococcus faecium, Aspergillus niger, Amylase, Protease, Lipase Phân huỷ các chất hữu cơ tạo nên bùn đáy dơ và Amoniac; Hấp thụ nhanh các khí độc như: NH3, H2S, NO2, NO3,…Ổn định môi trường nuôi, tăng tỷ lệ sống Loại ra khỏi danh mục vì có Streptococus gây bệnh
Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Sao Á -Lô E Đường số 2A/1 Khu công nghiệp Đồng An, Thuận An, Bình Dương
36. Lock-base Hydrochloric acid. Giảm pH, xử lý chênh lệch pH Nguy hiểm đối với môi trường và người sử dụng. Loại ra khỏi Danh mục
37. Pro – One Lactobacillus sp, Streptococcus sp, Bacillus sp Cân bằng hệ vi sinh đường ruột; Giúp tôm tiêu hoá tốt; Tăng sức đề kháng Loại ra khỏi danh mục vì có streptococcus gây bệnh
Công ty TNHH SX&TM Long Hùng -125/3 Dương Văn Dương-phường Tân Quí, Q.Tân Phú, TP.HCM
38. Enzyme A Lactobacillus spp, Streptococcus lactis Giúp tôm tiêu hoá tốt, tăng khả năng hấp thụ, giảm hệ số thức ăn Loại khỏi danh mục vì có streptococcus gây bệnh
39. YUCCA BIO Yucca Schidigera, Bacilluslicheniformic, Bacillus mensentericus, Bacillus megaterium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus faccium, Tá dược Lactose vừa đủ. Cấp cứu tôm nổi đầu do thiếu Oxy. Khử nhanh các loại khí độc như: NH3, H2S, NO2. Phân huỷ nền đáy, cải thiện chất lượng nước. Loại khỏi danh mục vì có streptococcus gây bệnh
Công ty TNHH thuốc thú y thuỷ sản Đại Namp Bến Liễu, Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
40. Bacillus-Bacter Bacillus licheniformis,Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter,Yucca schidigera, Lactose Phân huỷ nhanh các chất cặn bã tồn đọng ở nền đáy ao. Loại trừ các khí độc có trong ao như NH3, H2S, NO2 Loại khỏi danh mục vì có streptococcus gây bệnh
Công ty Liên doanh sn xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie -2/3 Tăng Nhơn Phú, P Phước Long B, Q. 9 TP. Hồ Chí Minh
41. Bio-Bacterfor shrimp Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus facium Giúp phân huỷ chất hữu cơ tồn đọng trong ao nuôi, ổn định màu nước Loại ra khỏi danh mục vì có Streptococus
Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn -41A Phước Long B – Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
42. Aqua ClearTN Bacillus lichenifomis, Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter Phân hủy chất hữu cơ tồn đọng trong ao nuôi. Ổn định màu nước. Loại ra khỏi danh mục vì có Streptococus
43. PondcleanTN Yucca schidigera, Bacillus lichenifomis, Bacillus megaterium, Bacillus mesentericus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter Cải tạo đáy ao, phân hủy nhanh các chất hữu cơ. Ổn định màu nước. Loại ra khỏ DM vì có Streptococcus
Công ty TNHH N.E.S -L11-L12 khu Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
44. ECOMIX Bacillus mensentericus, Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus facium, Nitrosomonas, Nitrobacter Xử lý các chất cặn bã dưới đáy ao. Phân hủy xác tảo. Loại ra khỏi danh mục vì có Streptococus
Công ty TNHH SX&TM DV vân tải Thuận Thảo -25 Trần Thái Tông, phường An Khê, huyện Thanh Khê, Đà Nẵng
45. Chế phẩm sinh học EM.BACILLUS Bacillus sp., Saccharomyces sp., Streptococcus sp., Lactobacillus sp. Xử lý môi trường nước ao nuôi tôm-cá; Ổn định pH trong mùa mưa, lắng các chất làm đục nước; Phân huỷ nhanh khí H2S, NH3, NO2 đặc biệt trong mùa mưa, phân huỷ chất cặn bã thức ăn dư thừa dưới đáy ao, hạn chế hiện tượng nổi đầu ở tôm, tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước. Loại ra khỏi danh mục vì có Streptococus
Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A -41 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM
46. STOP. NH3 Yucca schidigera,Bacillus licheniformic, B. megaterium, B. mensentericus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptococcus faecium Ức chế sự hình thành và phân giải các loại khí độc như: NH3, NO2, H2S; Giảm độ đục, ổn định màu nước; Phân huỷ thức ăn thừa và phân tôm (cá) ở đáy ao; Ức chế các vi sinh có hại và các loại tảo độc;Tạo môi trường nước tốt, nhiều oxy giúp tôm (cá) khoẻ, mau lớn; Ổn định màu nước, hạn chế tình trạng nước bị nhầy, nhớt, bọt cặn hoặc khí thối… Loại ra khỏi danh mục vì có Streptococus
47. MAKE ALGAE Phosphate (P2O5), Mg, Mn, Fe, Ze, Silisic acid, Borate Gây màu nước nhanh và ổn định lâu dài, không gây sốc cho tôm (cá); Cung cấp đầy đủ khoáng chất cần thiết cho tảo phát triển; Cân bằng hệ sinh thái và dao động pH trong ngày; Tạo nguồn thức ăn tự nhiên phong phú cho tôm (cá), giúp tôm (cá) tăng trưởng nhanh Loại khỏi danh mục vì có Borate có thể gây ung thư
DNTN Phú Hải -135 Điện Biên Phủ, P5, Tuy Hoà, Phú Yên
48. Phân tạo màu nước nuôi trồng thuỷ sản Phú Hải Phân gà, cút ủ hoai, CaCO3, KNO3 Cung cấp chất dinh dưỡng hữu cơ để phát triển thành phần thức ăn tự nhiên trong ao: phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy Loại ra khỏi danh mục vì có phân gà, cút (theo chỉ thị 09/2005/CT-BTS)
Doanh nghiệp tư nhân thiết bị và vật tư nông nghiệp -332 tổ 41 phường Phương Liên, đê la thành, Đống Đa, Hà Nội
49. AGF12- BIOTECH Chế Phẩm Sinh Học Phân Huỷ Mùn Bã Hữu Cơ Bacillus subtilis, Lactobacillus, Bacillus megaterium, Saccharomyces, Streptococcus Phân huỷ các chất hữu cơ thối rữa tích tụ ở đáy ao từ xác động thực vật, thức ăn dư thừa, chất thải mùn bã trong quá tình nuôi tôm cá; Giảm phát sinh các loại khí độc NO2, NH3, H2S từ đáy ao; Kiểm soát, duy trì giữ ổn định chất lượng nước Loại ra khỏi danh mục vì có Streptococus
Công ty TNHH Long Sinh -37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hoà
50. Microzyme Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, B.Licheniformis, Streptococcus faecalis, Protease, Amylase, Lysine, Methionin Duy trì màu nước ổn định, hấp thụ và phân giải khí độc, giúp tôm tiêu hoá tốt Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
51. Long Lizyme Bacillus subtilis, Nitrified bacteria, Aspergillus niger, Candida utilis, Lactobacillus acidophilus, L.licheniformis, Streptococcus faecalis, Protease, Amylase, Lysine Cải thiện môi trường ao nuôi, cải thiện hệ số thức ăn. Hạn chế các tác nhân như tảo, nguyên sinh động vật gây hại trong môi trường nước Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH Thuốc thú y thu sản A.D.P -335 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình trưng Tây, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
52. Bacillfor Shrimp Bacilluss subtilis,Nitrosomonas, Nitrobacter, Lactobacillus acidophillus, Bacillus licheniformis, Streptococcus, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae Làm sạch nền đáy ao nuôi, ổn định chất lượng nước Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam -KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bàng, Đồng Nai
53. C.P.Bio-Dream Streptococus faecalis Bacillus mensentericus, Lipase, Protease Tạo cân bằng hệ vi sinh vật trong môi trường nước ao nuôi Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y thu sản Việt Tân -94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, P.17, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
54. Men gây tảo Bacillus subtilis, Streptococcus feacium, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces boulardi, Amylase, Protease Giúp gây màu nước, tạo tảo cho ao nuôi; Tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ K&H -Số 7, đường số 6, tổ 14, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM
55. Refer HCl Giảm pH, xử lý chênh lệch pH Chứa HCl; Nguy hiểm đối với môi trường và người sử dụng
Công ty TNHH thuỷ sản Cửu Long T.L -323B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM
56. BioWater (dạng bột mịn) Bacillus spp, Streptococcus faecium Thúc đẩy nhanh quá trình phân huỷ mùn bãhữu cơ, thức ăn dư thừa, phân, chất lắng tụ dưới đáy ao; cải thiện màu nước, chất lượng nước, giúp giảm các khí độc như NH3, NO3, H2S Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
57. Clean 24H (dạng viên nén) Bacillus spp, Streptococcus faecium Thúc đẩy nhanh quá trình phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân, chất lắng tụ dưới đáy ao; cải thiện màu nước, chất lượng nước, giúp giảm các khí độc như NH3, NO3, H2S Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH APACCHEM -Số 1, VSIP, đường s 2, KCN Việt NamSingapore, huyện Thun An, tỉnh Bình Dương
58. APAC-ER® Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Beta- glucanase, Bacillus spp, Lactobacillus bifidobaterium, Bacteriodes ruminicola, Bacteriodes succinogens, Pseudomonasfluorescens Phân hủy chất hữu cơ và khí độc trong ao loại khỏi Danh mục vì có Pseudomonas fluorescens gây bệnh
Công ty CP điện tử điện máy và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Nam Định (NASTOCO) -247 Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định
59. Phân gây tảo Phân gà ủ yếm khí Cung cấp chất dinh dưỡng tạo thức ăn tựnhiên cho tôm cá Loại khỏi Danh mục theo Chỉ thị 09/2005/CT-BTS.
Liên hiệp Khoa học sản xuất Công nghệ sinh học và Môi trường-A15, 18-Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy- Hà Nội.
60. POLYMIC (dạng bột và dạng lỏng) Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Bacillus mensentericus, Nitrosomonas spp, Nitrobacter spp, Streptococcus facium Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết. Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm cá như NH3, NO3, H2S. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH Gama -80/30 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
61. Pro-bac Bacillus subtilis, B.mensentericus, B.lichenniformis, Aspergillus oryzae, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase. Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao ; giảm độ đục của nước, ổn định pH và màu nước ao nuôi ; tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH Công nghệ sinh hc Khánh Toàn -187 đường TA 32, phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
62. BIO-YOKO Bacillus subtilis; Bacillus mensentericus; Lactobacillus acidophillus, Streptococcus faecium; Nitrosomonas; Nitrobacter Cung cấp vi khuẩn có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo đọng dưới đáy ao, Hạn chế sự phát sinh khí độc như NH3, H2S, NO2. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty cổ phần công nghệ Việt Phát -30 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
63. VP-ENROVI Bacillus subtilis; Nitrosomonas, Nitrobacter, Lactobacillus acidophillus, Bacillus licheniformis, Streptococcus Làm sạch nền đáy ao nuôi. Ổn định chất lượng nước. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH Tân Huy Hoàng -166/25 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
64. HI-GROW Lactobacillus spp, Bacillus spp, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, Streptococcus spp., Protease, Amylase, Cellulase Phân huỷ chất hữu cơ. Hạn chế khí NH3, H2S một cách hiệu quả và khử mùi hôi bùn đáy ao. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
65. Công ty cổ phần Triều Dương -669 Phước Đin, Phước Đồng, Nha Trang
66. BIO GREEN Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensemtericus, Streptococus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter Cải tạo chất lượng nước. Phân huỷ nhanh chất thải, thức ăn thừa lắng cặn ở đáy ao, xác động vật, phân tôm, cá; làm giảm khí độc trong ao do phân huỷ các chất cặn bã gây ra, làm giảm ô nhiễm nước Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH Thú y xanh Việt Nam -186 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
67. SUPER CLEAN Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus cellulose megthanicus, Sulfur bacteria, Streptococcus lactic Phân huỷ nhanh bùn đáy ao, làm giảm khí độc và mùi hôi nước ao Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
Công ty TNHH thuốc thú y Cần T Số 151/18 Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, Tp, Cần Thơ
68. Giảm độ pH-1 Axit hydrochloric. Giảm pH, giúp điều chỉnh pH nước ao nuôi phù hợp, giảm sự cố tôm bị vôi đóng thân, giúp vỏ tôm sạch, dễ lột vỏ, tăng khả năng phân li khoáng chất trong nước. Chứa HCl; Nguy hiểm đối với môi trường và người sử dụng
Công ty TNHH TM-DV-SX thủy sản Lê Gia-32/3 tổ 1 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM
69. Bio Men 902 Bacillus mensentericus, B.licheniformis, B.megaterium, Streptococus facium, Nitrobater sp, Nitrosomonas sp Phân huỷ bùn đáy, chất hữu cơ từ thức ăn thừa, phân tôm, vỏ tôm, xác tảo Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
70. Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Anh Quốc-Ấp 1A, xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương
71. YUCCA- ZYME Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococus faecium, Nitrosomonas, Nitrobacter,Protease, Amylase, Glucanase, Cellullase, Pectinase Bổ sung vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Phân huỷ thức ăn thừa, chất thải hữu cơ và bùn đáy ao, giảm các khí độc NH3, H2S, NO2 trong ao. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus
72. BACTER GOLD Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mensentericus, Streptococus facium, Nitrosomonas, Nitrosobacter Phân huỷ chất thải, thức ăn thừa, bùn đáy ao, xác động thực vật, phân tôm cá, làm giảm khí độc trong ao, giảm ô nhiễm nước. Loại ra khỏi Danh mục vì có Streptococcus

 

 1. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU
 2. Thuốc thú y thủy sản (4 sản phẩm)
TT Tên sản phẩm Thành phn Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất Công dụng khuyến cáo của Hội đồng Nhà sản xuất
1. MARINE PRO Lactobacillus casei, Lactobacillus phantarum, Lactobacillus acidophillus, Saccharomyces cerevisceae, Streptococcus faecium, Clostidium butyricum, Protease, Amylase, Lipase, Extract substance from Aspergillus oryzae, Extract from Yeast, Peptone, Corn-zyrup, Casein Làm giảm vi khuẩn có hại trong đường ruột như : E-Coli, Vibrio, Aeromonas mà những vi khuẩn này ngăn cản quá trình tiêu hoá, hấp thụ thức ăn của tôm; Giúp tôm cân bắng đường ruột, tôm tiêu hoá và hấp thụ tốt chất dinh dưỡng; Giúp tôm phát triển tốt, khoẻ mạnh, tăng cường sức đề kháng; An toàn cho người sử dụng và vật nuôi, không gây lờn thuốc. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh cho người BANGKOK VETLAB ( B- LAB) CO., LTD- THAILAND
2. TOP -25 Nấm sống Lactobacillus, Pediococus, Acidilatici, Streptococus Faecalis Cải thiện khả năng tiêu hoá của ấu trùng tôm Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh cho người Yuh Huei Enterprise Co.,Ltd Taiwan
3. A-PRO Bacillus cereus, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis Bổ sung vi sinh vật có lợi cho đường ruột của tôm. Giúp tôm tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng. Loại: Do có bacillus cereus gây bệnh cho người Piroontong Karnkaset Co.,Ltd, Thái Lan
4. AQUA- PRO Bacillus cereus, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis Bổ sung vi sinh vật có lợi cho đường ruột của tôm. Giúp tôm tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng. Loại: Do có bacillus cereus gây bệnh cho người Piroontong Karnkaset Co.,Ltd, Thái Lan

 

 1. Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (49 sản phẩm)
TT Tên sản phẩm Thành phần Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất Công dụng khuyến cáo của Hội đồng Nhà sản xuất
1. RED WORM FEED Axit silisic, Đệm Borate, Đệm Phosphate, Chất khóang, CaCO3 vừa đủ. Tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm. Loại khỏi danh mục vì Borate là chất gây ung thư ApexResearch Products Co., Ltd – Thailand
2. BENTHOS Silisic acid Borate buffer Phosphate buffer Cung cấp các khoáng chất Duy trì sự ổn định pH nước Giúp tôm chống lại hiện tượng khó lột vỏ và mềm vỏ Gây màu nước nhanh và ổn định lâu dài Loại khỏi danh mục vì Borate là chất gây ung thư SITTO (THAILAN D) Co.,Ltd
3. BAC-7 Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, Bacillus thuringensis, Bacillus laterosporus, Bacillus lactobacillus, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Bacteriodes ruminicola, Bacteriodes succinogens, Pseudomonas putida, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase Phân hủy nhanh chất hữu cơ, cặn bã, xác phiêu sinh vật, thức ăn thừa và chất thải của tôm. Cải thiện chất lượng nước. Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas putida gây bệnh cho động vật thuỷ sản New Pond Tech Internationa l-USA
4. BAC-5 Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, Bacillus thuringensis, Bacillus laterosporus, Bacillus lactobacillus, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Bacteriodes ruminicola, Bacteriodes succinogens, Pseudomonas putida, Amylase, Cellulase, Phân hủy nhanh chất hữu cơ, cặn bã, xác phiêu sinh vật, thức ăn thừa và chất thải của tôm. Cải thiện chất lượng nước. Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas putida gây bệnh New Pond Tech Internationa l-USA
Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase
5. US-ZYME Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, Bacillus thuringensis, Bacillus laterosporus, Bacillus lactobacillus, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Bacteriodes ruminicola, Bacteriodes succinogens, Pseudomonas putida, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase Làm sạch chất nước, phân giải các chất hữu cơ dư thừa trong ao, nhanh chóng loại trừ các tảo, rêu có hại trong ao do nguồn nước bị ô nhiễm. Ngăn ngừa tảo phát triển quá mức bình thường Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas putida gây bệnh New Pond Tech Internationa l-USA
6. PRO-99 Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Kích thích sự tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ thức ăn qua đường ruột của tôm. Giúp tôm tăng trưởng nhanh và nâng cao tỷ lệ sống. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh V Thai Aqua Co., Ltd -Thailand
7. BAC-O2 Bacillus lichenifomis, Bacillus subtilis, Bacillus cereus Phân huỷ chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư, Hạn chế khí NH3, H2S một cách có hiệu quả và khử mùi thối ở bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng. Ổn định màu nước Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh PIROONTONG KARNKAS ET CO.,LTD- THAILAND
8. BAC-OO Bacillus lichenifomis, Bacillus subtilis, Bacillus cereus Phân huỷ chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư, Hạn chế khí NH3, H2S một cách có hiệu quả và khử mùi thối ở bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng. Ổn định màu nước Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh PIROONTO NG KARNKAS ET CO.,LTD- THAILAND
9. ECO-TAB Bacillus licheniformis Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Nitrobacter winogradskvi Nitrosomonas europea Pseudomonas putida  Phân hủy các chất hữu cơ, chất thải dư thừa tích tụ ở đáy ao. Giảm các khí độc trong ao như: NH3, NO2, và H2S Cải thiện chất lượng nước ao Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas putida gây bệnh Leader Microbiolog y Co., Ltd – Thailand
10. BAC-O2 Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Bacillus cereus Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa, chất béo có trong thức ăn hoặc trong thức ăn bổ sung và phân tôm một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hạn chế khí NH3, H2S một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao, làm cho tôm giảm căng thẳng. ổn định màu nước, giảm bớt cáu cặn lơ lững trong nước, làm sạch nước và đáy ao. Phù hợp với việc nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh Piroontong Karkaset Co., Ltd – Thailand
11. BAC-OO Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Bacillus cereus Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa, chất béo có trong thức ăn hoặc trong thức ăn bổ sung và phân tôm một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hạn chế khí NH3, H2S một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao, làm cho tôm giảm căng thẳng. ổn định màu nước, giảm bớt cáu cặn lơ lững trong nước, làm sạch nước và đáy ao. Phù hợp với việc nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh PiroontongKarkaset Co., Ltd – Thailand
12. EM-1090 Bacillus pumilus, Streptococcus lastic acid, Saccharomyces serevisiae Phân hủy chất bẩn, loại bỏ khí độc trong ao (Ammonia, Nitri). Cân bằng hàm lượng chất hữu cơ, cải thiện chất lượng nước ao, cung cấp men và các chất cần thiết cho phiêu sinh vật có ích phát triển. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh AidikangBio- Engineering Co., Ltd – Thailand
13. TURBOBAC Bacillus Subtilis Saccharomyces Cerevisae Lactobacillus Acidophilus, Streptococus Faecalis Bacillus Stereothermophilus Giúp phân hủy chất dơ ở đáy ao như phân tôm, thức ăn thừa, tảo tàn.Khử mùi hôi ở ao nuôi, giảm sự tích tụ của vật bẩn và khí độc Cân bằng pH làm cho phiêu sinh vật không biến động. Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh NAVA VET.PROD UCTS
14. MAXIMIZE Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Pediococcus acidilactici, Streptococcus faecium, Nitrobacter sp., Nitrosomonas sp. Phân huỷ chất hữu cơ trong ao, ổn định màu nước Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
15. GREEN GREAT Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens Dùng cải tạo ao nuôi Tạo màu nước cho ao nuôi và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên Giúp ổn định trạng thái nước trong ao nuôi Phân hủy các chất thải, bùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa trong ao nuôi Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh 3 SOR. SINGVATL OM CO.,LTD
16. EM ALGAECIDE Bacillus subtilis, Bacillus cereus,Nitrobacter sp Phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn thừa tích tụ ở đáy ao, cải thiện chất lượng nước ao nuôi Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh KunshanKexin Enviroment Bioengineer ing Co., Ltd- China
17. BACILLUS- G-ONE Bacillus subtilis, Bacillus lichenifomis, Pseudomonas putida, Enterobactor Phân hủy chất hữu cơ, giảm khí độc trong ao (NH3, H2S) Ổn định pH, Cải thiện chất lượng nước ao Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas putida gây bệnh K.C.S. PHARMAT IC CO.,LTD THAILAND
18. BACILLUS- G- TWO Bacillus subtilis, Bacillus lichenifomis, Pseudomonas putida, Enterobactor Phân hủy chất hữu cơ, giảm khí độc trong ao (NH3, H2S) Ổn định pH, Cải thiện chất lượng nước ao Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas putida gây bệnh K.C.S. PHARMAT IC CO.,LTD THAILAND
19. A-B100 Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus. Giúp phân hủy các chất thải, thức ăn dư thừa, làm cho đáy ao sạch sẽ, không bị ô nhiễm. Phân hủy tức thì các chất cặn bã và hiệu quả trong mọi môi trường. Giúp cân bằng sinh thái trong ao nuôi. Giảm khí độc ở đáy ao và môi trường nước như : NH3,H2S. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh ARTEMIS & ANGELIOCO., LTD THAILAN D
20. A-B-C Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus. Giúp phân hủy các chất thải, thứcăn dư thừa, làm cho đáy ao sạch sẽ, không bị ô nhiễm. Phân hủy tức thì các chất cặn bã và hiệu quả trong mọi môi trường. Giúp cân bằng sinh thái trong ao nuôi. Giảm khí độc ở đáy ao và môi trường nước như : NH3,H2S. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh ARTEMIS& ANGELIOCO.,LTD-THAILAN D
21. BAC-0 Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus. Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đấy là những nguyên nhân làm cho nước tôm trong ao bị ô nhiệm. Hạn chế khí Ammonia, Nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng. kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giám sát màu nước được dễ dàng, giảm bớt cặn trôi lơ lững trong nước làm sạch nước và đáy ao. phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín và nửa kín. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh ARTEMIS & ANGELIOCO., LTD- THAILAN D
22. BAC-100 Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus. Phân huỷ thức ăn còn dư, xác tảo, phân tôm. Điều chỉnh và cân bằng môi trường trong ao nuôi, duy trì sự ổn định của màu nước. Giảm khí độc như : NH3,H2S.. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh ARTEMIS & ANGELIOCO., LTD- THAILAND
23. BAC-A Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus. Phân huỷ thức ăn còn dư, xác tảo, phân tôm. Điều chỉnh và cân bằng môi trường trong ao nuôi, duy trì sự ổn định của màu nước. Giảm khí độc như : NH3,H2S.. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh ARTEMIS& ANGELIO CO., LTD- THAILAND
24. B-C-O Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus. Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đấy là những nguyên nhân làm cho nước tôm trong ao bị ô nhiệm. Hạn chế khí Ammonia, Nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng. kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giám sát màu nước được dễ dàng, giảm bớt cặn trôi lơ lững trong nước làm sạch nước và đáy ao. phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín và nửa kín. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD- THAILAND
25. BIO CHIP Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus Loại trừ hiện tượng đáy ao bẩn,đất có mùi thối.Làm giảm H2S, giảm sự phát triển của phiêu sinh vật, ổn định màu nước, giảm pH, loại bỏ những phiêu sinh vật có hại. Kích thích tôm lột vỏ Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh WHITECRANE (V.88) AQUA   – TECH CO., LTD THAILAND
26. ENVIRON- AC Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes, Lactobacillus helvetius, Lactobacillus lactic, Saccharomyces cerevisiae,Nitrosomonas sp, Nitrobacter sp, Pseudomonas denitrificans, Bacillus sp, Mn, V, Co, Fe, Cu, CaO, SiO2, MgO, P2O5 Giúp phân hủy các chất hữu cơ ngăn ngừa sự hình thành lớp bùn đáy ao. Giảm tình trạng độc do NH3, H2S sinh ra trong quá trình phân giảI. Duy trì sự phát triển ổn định của phiêu sinh vật.  Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas aeruginosa gây bệnh Biostadt, India Ltd – Ấn Độ
27. Water Probiotech S/F Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Bacillus licheniformis, Saccharomyces cerevisiae. Phân hủy chất hữu cơ, giảm các khí độc hại trong ao (NH3, H2S…). Ổn định pH, cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas putida gây bệnh cho ĐVTS Aqua Techna- Pháp
28. NITRO- BAC YEAST (MEN NITRO- BAC) Bacillus subtillis Bacillus licheniformis Lactobacillus acidophillus Streptococces facium Saccharomyces cerevisiae Nitrosomonas Nitrobacteria Phân hủy nhanh và hoàn toàn các chất thải hữu cơ như thức ăn dư thừa, phân tôm, rong tảo chết Phân hủy các chất hữu cơ tích tụđáy ao, giải qúa trình sinh khí độc Duy trì đáy hồ sạch, giúp ổn định hệ phiêu sinh vật trong nước, giảm thiểu bệnh tật trên tôm , cá Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh cho người BENTOLI Inc – USA
29. HTS- BIOZYME 100 Nitrobacter sp., Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Candida utilis, Rhodopseudomonas, Saccharomyces cerevisiae, Pseudomonas putida Tăng cường sinh trưởng các loại tảo có ích, làm cho nước có sắc vàng lục nhạt, trong mát đặc trưng của tảo, gia tăng oxy hoà tan, ổn định pH, lấy lại sự cân bằng hệ sinh thái trong nước, giảm sự tích tụ các chất độc hại như NH3-N, NO2-N, giảm ô nhiễm môi trường nước và đáy ao. Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas putida, Bacillus cereus gây bệnh Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận,Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio- Technology Co., Ltd, China)
30. RHODOBACCIL Pseudomonas putida,Bacillus subtilis, Rhodoseudomonas Phân hủy phân tôm, bã thức ăn,xác phiêu sinh vật trong nước cung ao nuôi Giảm NH3, NO2, H2S làm sạch đáy ao, tạo môi trường thích hợp cho ao nuôi tôm; Cân bằng pH; Tăng cường khả năng hoà tan oxy trong nước Kích thích tăng trưởng động vật Loại khỏi danh mụcvì có Pseudomonas putida gây bệnh SITTO (THAILAND) Co.,Ltd
31. BZT AQUACULT URE Streptococcus faecium, Bacillus subtilus, B. licheniformis, Amylase, Protease, Lipase, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger. Xử lý nước ao nuôi tôm, trạI tôm giống, hồ cá, pân hủy các chất xơ, cặn bã hữu cơ, giảm mùi H2S, giảm các loạI khí độc, amoniac, phân hủy sinh học, giảm bùn đáy ao và váng bẩn, làm sạch nước. hiệu quả trong nước mặn và ngọt Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh UNITED- TECH INC., OF TULSA, OKLAHO MA-USA
32. BZT WASTE DIGESTER Streptococcus faecium, Bacillus subtilus, B. licheniformis, Amylase, Protease, Lipase, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger. Xử lý nước ao nuôi tôm, trạI tôm giống, hồ cá, pân hủy các chất xơ, cặn bã hữu cơ, giảm mùi H2S, giảm các loạI khí độc, amoniac, phân hủy sinh học, giảm bùn đáy ao và váng bẩn, làm sạch nước. hiệu quả trong nước mặn và ngọt Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh UNITED- TECH INC., OF TULSA, OKLAHO MA-USA
33. BZT BIO- AQUA Streptococcus faecium, Bacillus subtilus, B. licheniformis, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, Sucrose, Molasses, Whey, Khử mùi hôi, giảm khí độc như NH3, NO2, chất lằng hữu cơ ở đáy ao; cảI thiện chất lượng nước, tăng tỉ lệ sống cho thủy sản nuôi Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh UNITED- TECH INC., OF TULSA, OKLAHO MA-USA
34. BIO BUG Streptococcus themophilus, Lactobacillus acidophilus, , Saccharomyces cerevisiae, Amylase, Protease, Lipase Phân hủy bùn đáy, làm giảm thiểu lượng khí độc và mùi hôiTạo màu nước, ổn định chất lượng nước trong suốt quá trình nuôi Kiểm soát sự phát triển của tảo đáy Loại khỏi danh mục vì có Streptococcus gây bệnh WELLTECH BIOTECHN OLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
35. ENVIRON- AC Gồm 2 nhóm thành phần: Môi trường dinh dưỡng: Mn, V, Co, CaO, SiO2, MgO, P2O5, Fe, Cu.Nhóm vi sinh vật: Bacillus, subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes, Lactobacillus lactic, Lactobacillus helvetius, Saccharomyce cerevisiae, Nitrosomonas sp, Nitrobacte sp, Pseudomonas denitrificans, Bacillus sp. Giúp phân huỷ các chất hữu cơ, ngăn ngừa sự hình thành lớp bùn đáy ao, Giảm tình trạng độc do NH3, H2S sinh ra trong quá trình phân giải. Duy trì sự phát triển ổn định của phiêu sinh vật Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas aeruginosa gây bệnh cho ĐVTS Biostadt, India Ltd – Ấn Độ
36. Alken Clear Flo 1005 (CF- 1005) Là hỗn hợp các vi sinh vật và Enzyme, bao gồm: Bacillus amyloliquefaciens, B. licheniformis, B.. Lactobacillus, B. subtilis, Pseudomonas putida; Protease, Amylase, Lipase, Cellulase Phân huỷ các chất mùn hữu cơ trong nước và đáy ao, tạo nguồn nước sạch. Giảm các khí độc NH3, H2S và các hợp chất của metan sinh ra từ đáy ao do quá trình phân giải các mùn bã hữu cơ. Loại khỏi danh mục vì có Pseudomonas putida gây bệnh cho ĐVTS Alken Murray Corp Mỹ
37. SYN-AQUA LB 33 Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Protease, Amylase, Cellulase, Phân hủy các chất hữu cơ trong nước và đáy ao, tạo nguồn nước sạch, giảm lượng khí độc, giúp ổn định pH và màu nước ao nuôi. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh Synbio Tech.INC – Đài Loan
38. V.I.P Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa, chất béo có trong thức ăn hoặc trong thức ăn bổ sung vàphân tôm một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hạn chế khí NH3, H2S một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao, làm cho tôm giảm căng thẳng. ổn định màu nước. Giảm bớt cáu cặn lơ lững trong nước, làm sạch nước và đáy ao. Phù hợp với việc nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh Baxel Co., Ltd – Thailand
39. PATHFINDE R Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đấy là những nguyên nhân làm cho nước trong ao tôm bị ô nhiễm. Hạn chế khí Ammonia, nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng, kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giám sát màu nước được dễ dàng. Giảm bớt cặn trôi lơ lững trong nước làm sạch nước và đáy ao, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh Baxel Co., Ltd – Thailand
40. BOLOGNA Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăndư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đấy là những nguyên nhân làm cho nước trong ao tôm bị ô nhiễm. Hạn chế khí Ammonia, nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng, kích thíchtảo phát triển làm cho khả năng giám sát màu nước được dễ dàng. Giảm bớt cặn trôi lơ lững trong nước làm sạch nước và đáy ao, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh Baxel Co., Ltd  – Thailand
41. AQUA MAX Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đấy là những nguyên nhân làm cho nước trong ao tôm bị ô nhiễm. Hạn chế khí Ammonia, nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng, kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giámsát màu nước được dễ dàng. Giảm bớt cặn trôi lơ lững trong nước, làm sạch nước và đáy ao, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh Baxel Co., Ltd  – Thailand
42. BIO CLEAN Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đấy là những nguyên nhân làm cho nước trong ao tôm bị ô nhiễm. Hạn chế khí Ammonia, nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng, kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giámsát màu nước được dễ dàng. Giảm bớt cặn trôi lơ lững trong nước, làm sạch nước và đáy ao, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín. Loại ra khỏi danh mục vì có Bacillus cereus gây bệnh Baxel Co., Ltd- Thailand
43. CLEAN BACT Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus cereus Phân hủy các chất hữu cơ lắng đọng ở đáy và chất cặn trong nước. Loại: Do có bacillus cereus gây bệnh Innovated Manufacturi ng Co., Ltd, Thái Lan
44. Alken Clear Flo 7015 SUPPLEME NT – C( CF- 7015) Là hỗn hợp các vi sinh vật và Enzyme, bao gồm: – Các chủng loại vi khuẩn : Bacillus amyloliquefaciens, B. licheniformis, B.. laevolacticus, B. subtilis, Pseudomonas putida- Các enzyme: Protease,Amylase, Lipase, Cellulase Phân huỷ các chất mùn hữu cơ trong nước và đáy ao, tạo nguồn nước sạch. Giảm các khí độc NH3, H2S sinh ra từ đáy ao do quá trình phân giải các mùn bã hữu cơ. Giúp ổn dịnh pH và màu nước ao nuôi. Loại ra khỏi Danh mục vì chứa Pseudomonas putida là tác nhân gây bệnh ở động vật thủy sản Alken Murray Corp Mỹ
45. CLEAN BACT Bacillus subtilis,Bacillus megaterium, Bacillus cereus Phân hủy các chất hữu cơ lắng động ở đáy và chất cặn trong nước.  Loại: Do có bacillus cereus gây bệnh Innovated Manufacturing Co., Ltd, Thái Lan
46. C.P. Bio- Dream Streptococus faecalis, Bacillus mensentericus, Lipase, Protease – Tạo cân bằng hệ vi sinh vật trong môi trường nước ao nuôi Loại vì có Streptococus faecalis gây bệnh Công tyTNHH C.P. Aquaculture , Thái Lan
47. Zymetin Streptococus faecalis, Clostridium butyricum, Bacillus mensentericus, Lipase, Protease, men bia – Tăng sức tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất của tôm Loại vì có Streptococus faecalis gây bệnh Công ty TNHH Aqua Progress, Thái Lan
48. BELTA Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Protease, Lipase, Amylase, Chất đệm (đường, protein) Giúp phân hủy các chất hữu cơ trong ao nuôi, hạn chế quá trình sinh khí độc. Kích thích tiêu hóa, giúp tôm tăng trưởng nhanh. Nâng cao tỷ lệ sống của tôm. Loại: Do có bacillus cereus gây bệnh ARTEMIS & ANGELIO Co., Ltd, Thái Lan
49. DUOZON Chlorine dioxide Chlorua natri Menstruum Acid Sulphuric, pH Khử trùng, loại các khí độc như amoniac, H2S, làm sạch nước nuôi. Thành phần chứa Axit sulphuric nguy hiểm đối với người sử dụng và động vật thủy sinh Loại ra khỏi Danh mục nhập khẩu thông thường. SHINWAN G CHEMICAL CO.,LTD- KOREA

 

Call Now