Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Công văn 6564/TCHQ-TXNK 09/11/2018

  Phân loại thiết bị làm sạch băng tải (Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh)

  09/11/2018
  2 Văn bản số 585/TCHQ-TXNK 25/01/2019

  Về việc xin điều chỉnh mã HS hàng hóa

  25/01/2019
  3 Công văn 3774/TCHQ-TXNK 28/06/2018

  Áp mã HS cho các mặt hàng thuộc nhóm 8539 (Công ty TNHH PMC VINA)

  28/06/2018
 • Số ký hiệu Công văn 6593/TCHQ-TXNK
  Ngày ban hành 09/11/2018
  Ngày có hiệu lực 09/11/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Cục trưởng
  Trích yếu

  Phân loại hàng hóa mặt hàng đèn LED (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)

  Cơ quan ban hành Cục thuế XNK
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 19/6/2018 của Công ty TNHH Công nghệ Long Khang (công văn này đồng gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) về việc đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng đèn LED. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về việc phân loại đèn LED, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6523/TCHQ-TXNKngày 07/11/2018 gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất.
 2. Về việc phân loại một số loại phụ kiện do Công ty đề cập, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại và Thông báo kết quả xác định trước mã số các mặt hàng có tính chất tương tự (Thông báo số 1907/TB-TCHQngày 10/4/2018, số 1908/TB-TCHQngày 10/4/2018, số 1743/TB-TCHQ ngày 10/3/2016).

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và quy định hiện hành về phân loại hàng hóa để xác định mã số cụ thể cho từng mặt hàng và trả lời vướng mắc của Công ty theo chức năng nhiệm vụ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now