Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Văn bản số 494/TCHQ-TXNK 22/01/2019

  Về phân loại khung giá để bát đĩa

  22/01/2019
  2 Văn bản 2380/TCHQ-TXNK 03/05/2018

  Phân loại mặt hàng tấm thép (Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn)

  03/05/2018
  3 Văn bản 921/HQHCM-TXNK 10/04/2018

  Phân loại mặt hàng thép (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Cục Kiểm định Hải quan)

  10/04/2018
 • Số ký hiệu Văn bản số 2225/TCHQ-TXNK
  Ngày ban hành 24/04/2018
  Ngày có hiệu lực 24/04/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó cục trưởng
  Trích yếu

  Phân loại mặt hàng Ống co nhiệt tại CV số 765/HQĐNg-TXNK (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng)

  Cơ quan ban hành Cục thuế XNK
  Phân loại Văn bản
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 765/HQĐNg-TXNK ngày 28/4/2017 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng Ống co ngót, dùng cách điện có mức điện áp 24KV nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 10099739393/A11 ngày 18/8/2016 của Công ty CP Điện Trường Giang. Về việc này, Tổng cục Hải quan khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam,

Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu mặt hàng là Ống mềm cách điện, đi từ nhựa, có khả năng co ngót khi gia nhiệt, bị ép dẹt, ở dạng cuộn… thì thuộc mã số 3917.32.90. Kể từ ngày 01/01/2018, mã số 3917.32.90 được cụ thể tại các mã số 3917.32.913917.32.923917.32.933917.32.943917.32.953917.32.99 tùy theo bản chất của chất liệu cấu thành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now