Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Văn bản 2383/TCHQ-TXNK 03/05/2019

  Phân loại hàng hóa mặt hàng xe máy chuyên dùng (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại QT)

  03/05/2019
  2 Công văn 6591/TCHQ-TXNK 09/11/2018

  Phân loại “Ổ trượt”

  09/11/2018
  3 Văn bản 687/TCHQ-TXNK 30/01/2019

  http://dichvuhaiquan.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/687-TCHQ-TXNK.pdf

  30/01/2019
 • Số ký hiệu Công văn 6523/TCHQ-TXNK
  Ngày ban hành 07/11/2018
  Ngày có hiệu lực 07/11/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Cục trưởng
  Trích yếu

  Phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn)

  Cơ quan ban hành Cục thuế XNK
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 297/HQLS-TXNK ngày 05/02/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2017; Tham khảo tuyển tập ý kiến phân loại của Hải quan Thế giới.

 1. Đối với mặt hàng đèn LED:

Tham khảo Bảng tương quan AHTN 2012-2017 thì mã số 8539.50.00 tại Danh mục ban hành kèm Thông tư số 65/2017/TT-BTC được tách ra từ một phần của mã số 8543.70.90 tại Danh mục ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC. Do đó không có sự chuyển đổi dòng hàng từ nhóm 94.05sang nhóm 85.39 liên quan tới đèn LED tại Danh mục hiện tại.

Mặt hàng đèn LED tại nhóm 85.39 và 94.05 có thể phân biệt như sau:

– Nhóm 85.39 bao gồm đèn LED ở dạng bóng đèn có phần đuôi (ví dụ, đuôi xoáy, đuôi ngạnh hay bi-pin) để gắn vào đui đèn như được mô tả tại chú giải chi tiết HS: “Ánh sáng của những đèn này được tạo ra bởi một hoặc nhiều đi ốt phát quang (LED), những đèn này gồm lớp vỏ bằng thủy tinh hoặc plastic, một hoặc nhiều đi ốt phát quang, mạch để chỉnh lưu dòng xoay chiều và chuyển đổi điện áp về mức các đi ốt phát quang có thể sử dụng được, và phần đuôi (ví dụ, loại đuôi xoáy (screw), đuôi ngạnh (bayonet) hay bi-pin) để gắn vào đui đèn. Một số loại đèn có thể có phần tản nhiệt.

Những đèn này có nhiều hình dạng, ví dụ hình cầu (có hoặc không có cổ); hình quả lê hoặc củ hành, hình ngọn lửa; ống (thẳng hoặc cong); hình dạng đặc biệt để chiếu sáng, trang trí, cây giáng sinh…”.

– Nhóm 94.05 bao gồm đèn, bộ đèn LED hoàn chỉnh, có dây điện kết nối với nguồn điện, không ở dạng bóng đèn có đuôi như mô tả nêu trên tại nhóm 85.39.

 1. Đối với mặt hàng khung giá để bát đĩa, khung giá để bàn là:

Các mặt hàng khung giá để bát đĩa, khung giá để bàn là bằng thép phù hợp phân loại thuộc nhóm 73.23.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

Call Now