Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Công văn số 3423/TCHQ-TXNK 18/06/2018

  Phân loại và xử lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam)

  18/06/2018
  2 Văn bản 2437/TCHQ-TXNK 04/05/2018

  Phân loại mặt hàng Loa kéo di động (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện tử Nhật Minh)

  04/05/2018
  3 Công văn 5081/TCHQ-TXNK 30/08/2018

  Phân loại mặt hàng thạch rau câu (Công ty TNHH Long Hải)

  30/08/2018
 • Số ký hiệu Công văn 4400/TCHQ-TXNK
  Ngày ban hành 25/07/2018
  Ngày có hiệu lực 25/07/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó cục trưởng
  Trích yếu

  Hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH DASUNG)

  Cơ quan ban hành Cục thuế XNK
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Kính gửi: Công ty TNHH DASUNG.
(Đ/c: B1-25, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/2018/CV ngày 09/7/2018 của Công ty TNHH DASUNG về việc hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Việc phân loại hàng hóa, xác định trước mã số hàng hóa hóa nhập khẩu (áp dụng mã HS) được thực hiện theo các quy định tại Luật Hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CPngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư số 39/2018/TT-BTCngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo đó, căn cứ công văn số 10/2018/CV ngày 09/7/2018 và các tài liệu kèm theo chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác định mã số hàng hóa theo đề nghị của Công ty. Tổng cục Hải quản đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định, khai báo mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp Công ty có nhu cầu xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu thì Công ty gửi hồ sơ Đề nghị xác định trước mã số cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC để làm cơ sở xác định mã số cho hàng hóa nhập khẩu.

 1. Trường hợp bên nhà sản xuất áp dụng mã HS khác với mã HS theo pháp luật Việt Nam:

Việc khác biệt mã số HS trên C/O với mã số HS trên khai báo được quy định tại Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều 17 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương. Theo đó, cơ quan Hải quan cần căn cứ thông tin khai báo về tên hàng hóa, mã số HS, mô tả hàng hóa khai trên tờ khai hải quan, C/O, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, kết quả phân tích phân loại, kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định tính hợp lệ của C/O.

Trường hợp khác biệt mã số HS trên C/O với mã số HS trên khai báo không ảnh hưởng đến bản chất hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan hải quan có thể xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O. Trường hợp cơ quan hải quan có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu trên C/O không phải là hàng hóa nhập khẩu theo khai báo thì cơ quan hải quan không xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DASUNG biết./.

 

Call Now