Tìm kiếm văn bản

Thẻ: hs code đá dăm

thu-tuc-xuat-khau-da-xay-dung

Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng đá dăm

Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng đá dăm 1. Về chính sách mặt hàng – Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng a. Cơ sở pháp lý Theo thông tư 05/2019/TT-BXD sửa đổi bổ sung TT 05/2018/TT-BXD về nhóm […]

Call Now