Tìm kiếm văn bản

Thẻ: detention và demurrage

demurrage và detention

Phí Demurrage và Detention, Storage

Demurrage và Detention, Storage Question: Phân biệt Demurrage và Detention, Storage trong 1 lô hàng Xuất nhập khẩu. Answer: Demurrage/ Storage & Detention là 3 từ chuyên ngành Logistics, Vận tải biển, Giao nhận mà nhiều người trong ngành vẫn […]