Tìm kiếm văn bản

Thẻ: CO cấp sau

CO cấp sau 3 ngày tàu chạy

CO cấp sau 3 ngày tàu chạy Issued Retroactively

CO cấp sau 3 ngày tàu chạy Issued Retroactively CO cấp sau 3 ngày tàu chạy sẽ được đóng dấu Issued Retroactively. Chúng tôi có CO form AK, Vậy có tính thứ 7 và chủ nhật hay không? Đây là […]

tich-tay-issued-retroactively

Tích tay vào ô Issued Retroactively trên CO

Tích tay vào ô Issued Retroactively trên CO Khi CO được cấp sau 3 ngày kể từ ngày tàu chạy thì trên CO sẽ được đóng dấu hoặc tích Issued retroactively. Vậy có thể tích tay vào ô Issued retroactively […]