Tìm kiếm văn bản

Thẻ: chênh lệch thuế mfn và fta

thuế MFN khi chênh lệch với thuế FTA

Được áp dụng thuế MFN khi chênh lệch với thuế FTA?

Áp dụng mức thuế MFN khi có chênh lệch với thuế FTA Câu hỏi: Chúng tôi muốn hỏi có được áp dụng thuế MFN khi chênh lệch với thuế FTA? Khi thuế MFN thấp hơn. Xin cảm ơn! Trả lời: Được […]