Tìm kiếm văn bản

1
thu-tuc-xuat-khau-mi-tom

Thủ tục xuất khẩu mì tôm thanh long

HỎI

Thủ tục xuất khẩu mì tôm thanh long HS code mì tôm: 19023040 Thuế xuất khẩu mì tôm: 0% Hồ sơ thông quan: liên hệ GOLDTRANS Bài viết này, GOLDTRANS xin hướng dẫn thủ tục xuất khẩu mì tôm cho […]

2
thu-tuc-xuat-khau-dua-tre

Thủ tục xuất khẩu đũa tre Bamboo chopsticks

HỎI

Thủ tục xuất khẩu đũa tre Bamboo chopsticks HS code đũa tre: 44191200 Thuế xuất khẩu đũa tre: 0% Hồ sơ thông quan: liên hệ GOLDTRANS Bài viết này, GOLDTRANS xin hướng dẫn thủ tục xuất khẩu đũa tre Bamboo […]

3
thu-tuc-xuat-khau-xien-tre

Thủ tục xuất khẩu xiên tre Bamboo skewer

HỎI

Thủ tục xuất khẩu xiên tre Bamboo skewer HS code xiên tre: tham khảo 44219190 / 46021190 Thuế xuất khẩu xiên tre: 0% Hồ sơ thông quan: liên hệ GOLDTRANS Bài viết này, GOLDTRANS xin hướng dẫn thủ tục xuất […]

4
thu-tuc-xuat-khau-quan-ao-det-may

Thủ tục xuất khẩu quần áo dệt may

HỎI

Thủ tục xuất khẩu quần áo dệt may HS code quần áo: tham khảo chương 61, 62 Thuế xuất khẩu quần áo dệt may: 0% Hồ sơ thông quan: liên hệ GOLDTRANS Bài viết này, GOLDTRANS xin hướng dẫn thủ […]

5
thu-tuc-xuat-khau-ban-ghe-noi-that-go

Thủ tục xuất khẩu bàn ghế nội thất gỗ

HỎI

Thủ tục xuất khẩu bàn ghế nội thất gỗ HS code bàn ghế nội thất gỗ: 94033000, 94034000, 94035000 Thuế xuất khẩu bàn ghế gỗ: 0% Hồ sơ thông quan: liên hệ GOLDTRANS Bài viết này, GOLDTRANS xin hướng dẫn […]

Call Now