Tìm kiếm văn bản

Các quy định về thuế Xuất nhập khẩu

Các quy định về thuế Xuất nhập khẩu

Việc nắm vững các quy định về thuế xuất nhập khẩu giúp doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ của mình khi tiến hành xuất, nhập khẩu các lô hàng.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ có thể tận dụng chính xác để được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt nếu hàng có CO.

Dưới đây là các quy định về thuế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu:

 

I. Thuế xuất nhập khẩu

– Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

– Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất nhập khẩu.

– Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

– Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

– Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất nhập khẩu.

 

II. Thuế giá trị gia tăng

– Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng số 01/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016.

– Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng số 10/VBHN-BTC ngày 07/5/2018.

– Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ số 14/VBHN-BTC ngày 09/5/2018.

 

III. Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Văn bản hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 02/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016.

– Văn bản hợp nhất các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 18/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính.

– Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn về Thuế tiêu thụ đặc biệt số 12/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính.

 

IV. Thuế bảo vệ môi trường

– Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

– Văn bản hợp nhất các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế bảo vệ môi trường số 01/VBHN-BTC ngày 20/9/2013 của Bộ Tài chính.

– Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn thi hành thuế bảo vệ môi trường số 32/VBHN-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính.

– Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban thường vụ QH 12 về ban hành Biểu thuế bảo vệ môi trường.

 

V. Thuế tự vệ

– Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

– Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với Tôn màu.

– Quyết định số 536/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với Tôn màu.

– Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng Phôi thép và Thép dài nhập khẩu.

– Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng Phôi thép và Thép dài nhập khẩu.

– Quyết định số 3044/QĐ-BCT ngày 04/8/2017 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

– Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02/03/2018 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

– Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10/3/2016 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng Bột ngọt.

 

VI. Thuế chống bán phá giá

1. Mặt hàng Thép mạ:

– Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30/3/2017 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.

– Quyết định 2754/QĐ-BCT ngày 20/7/2017 của Bộ Công thương về việc sửa đổi quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.

– Quyết định số 539/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ công thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.

2. Mặt hàng Thép hình chữ H:

– Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/2017 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

– Quyết định số 537/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công thương về việc về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

3. Mặt hàng Thép không gỉ cán nguội:

– Quyết định số 7896/QĐ-BCT ngày 05/9/2014 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu.

– Quyết định số 2398/QĐ-BCT ngày 04/7/2018 của Bộ Công thương về kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu.

 

VII. Các Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

1. Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

2. Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 122/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 9 năm 2016 của chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

3. Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu;

4. Nghị định số 124/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định thương mại song phương giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

5. Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022;

6. Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa một bên là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 – 2022;

7. Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean – Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2022;

8. Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 – 2022;

9. Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 – 2023;

10. Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 – 2022;

11. Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022;

12. Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean – Ôt-xtrây-lia – Niu di-lân giai đoạn 2018 – 2022;

13. Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean – Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2022;

14. Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean – Nhật bản giai đoạn 2018 – 2023.

 

Hi vọng Quý doanh nghiệp đã hiểu rõ các quy định về thuế xuất nhập khẩu.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀNG

 

Địa chỉ ĐKKD và VP tại Hà Nội : Tầng 3, B17/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy (số 7, ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu) , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ VP tại Hải Phòng: Tầng 5, tòa nhà TTC, 630 Lê Thánh Tông, Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ VP tại Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà Vietphone Office, 64 Võ Thị Sáu Yên Thế, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM

Địa chỉ VP tại Móng Cái: Số nhà 85, phố 5/8, Phường Kalong, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Điện thoại: +84. 243 200 8555
Website: www.goldtrans.com.vn | dichvuhaiquan.com.vn
Email: duc@goldtrans.com.vn

Hotline: Mr. Hà 0985774289 – Mr. Đức 0969961312

thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế xuất nhập khẩu

Call Now