Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Văn bản 2594/TCHQ-TXNK 14/05/2018

  Phân loại mặt hàng Giấy thấm dầu (Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

  14/05/2018
  2 Văn bản 807/HQHCM-TXNK 29/03/2018

  Hướng dẫn phân loại mặt hàng “Phụ kiện cho quần nam bằng kim loại cơ bản”

  29/03/2018
  3 Công văn 6592/TCHQ-TXNK 09/11/2018

  Phân loại hàng hóa trục đùn và nòng đùn của máy đùn nhựa – Công ty TNHH CEDO (Việt Nam)

  09/11/2018
 • Số ký hiệu Văn bản số 728/TCHQ-TXNK
  Ngày ban hành 30/01/2019
  Ngày có hiệu lực 30/01/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó cục trưởng
  Trích yếu

  Phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa

  Cơ quan ban hành Cục thuế XNK
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Kính gửi: Tổng Công ty VLXD Số 1-CTCP (Tổng Công ty FiCO).
(Tầng 15 Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/FiCO-TM ngày 02/01/2019 của Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP (Công ty) vướng mắc phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018, trường hợp Công ty đề nghị cơ quan Hải quan xác định trước mã số cho hàng hóa, Công ty cần cung cấp hồ sơ xác đinh trước mã số gồm:

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiện xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

2. Do công văn của Công ty không nêu rõ hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc nhập khẩu được nhập khẩu theo loại hình nào nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Đối với hàng nhập khẩu phải tái xuất, Công ty căn cứ quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty VLXD Số 1-CTCP biết và thực hiện./.

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now