Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH 03/06/2021

  Thông tư Số: 01/2021/TT-BLĐTBXH Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   BỘ LAO ĐỘNG […]

  18/07/2021
  2 Thông tư 04/2021/TT-BXD xuất khẩu khoáng sản làm Vật liệu xây dựng 30/06/2022

  THÔNG TƯ
  Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  28/08/2022
  3 Quyết định 28/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng 20/12/2022

  Quyết định 28/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng từ 01/03/2023 cần chú ý. THỦ […]

  01/03/2023
 • Số ký hiệu Thông tư 12/2022/TT-BGTVT
  Ngày ban hành 30/06/2022
  Ngày có hiệu lực 15/08/2022
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Trích yếu

  Thông tư 12/2022/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Thông tư này quy định về: Danh mục sản […]

  Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế Thông tư 41/2018/TT-BGTVT
  Văn bản bị sửa đổi
 • TT 12/2022/TT-BGTVT

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Thông tư này quy định về:

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

 Mã hàng hóa (HS) đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Nguyên tắc quản lý danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

 Danh mục sản phẩm, hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng nguyên tắc sau:

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định trước khi thông quan;

Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước phải được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định trước khi đưa ra thị trường.

 Danh mục sản phẩm, hàng hóa quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng nguyên tắc sau:

 Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

 Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu quy định tại mục E Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này phục vụ thay thế, bảo hành có số lượng dưới 100 sản phẩm, hàng hóa cùng kiểu loại trong một lô hàng thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu được công bố hợp quy trên cơ sở kết quả tự đánh giá sự phù hợp hoặc được chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

 Thời điểm chứng nhận hoặc công bố hợp quy tại điểm a, điểm b khoản này được thực hiện sau khi sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu được thông quan và trước khi đưa ra thị trường;

 Sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước phải được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định trước khi đưa ra thị trường.

 Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận trước thông quan (đối với nhập khẩu), trước khi đưa ra thị trường (đối với sản xuất, lắp ráp). Một số sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục như: Sơ mi rơ moóc xi téc; Rơ moóc tải; Sơ mi rơ moóc tải; Ô tô cần cẩu; Ô tô chữa cháy; Ô tô trộn bê tông; Ô tô quét đường; Ô tô xi téc phun nước; Xe mô tô (kể cả loại có thùng xe bên cạnh); Xe gắn máy; Xe đạp điện; Xe đạp máy; …

Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp quy. Một số sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực phương tiện giao thông đường bộ thuộc danh mục gồm: Ô tô kéo rơ moóc; Ô tô chở người trong sân bay; Ô tô khách kiểu limousine (từ 10 chỗ ngồi trở lên kể cả lái xe); Ô tô chở phạm nhân; Ô tô tang lễ; Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp máy dành cho người khuyết tật điều khiển; …

Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc các Danh mục trên phải được đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp mã HS quy định tại các phụ lục kèm theo Thông tư này khác với mã HS trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành thì áp dụng theo mã HS do Bộ Tài chính ban hành.

Call Now