Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Công ước của quốc tế 1973 16/10/1973

  Công ước quốc tế về buôn bán động thực vật hoang dã, nguy cấp

  16/10/1973
  2 Nghị định 160/2013/NĐ-CP 12/11/2013

  Tiêu chí xác định loài động thực vật nguy cấp, quý, hiếm

  01/01/2014
  3 Nghị định 32/2006/NĐ-CP 30/03/2006

  Quản lý động thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

  20/04/2006
 • Số ký hiệu Quyết định 11/2013/QĐ-TTg
  Ngày ban hành 24/01/2013
  Ngày có hiệu lực 15/03/2013
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thủ tướng
  Trích yếu

  Cấm XNK một số loài động thực vật hoang dã

  Cơ quan ban hành Chính phủ
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 11/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CẤM XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, MUA BÁN MẪU VẬT MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THUỘC CÁC PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp,

Điều 1. Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) sau đây, trừ các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quyết định này:

 1. Mẫu vật tê giác trắng (Ceratotherium simum) và sản phẩm chế tác từ tê giác trắng.
 2. Mẫu vật tê giác đen (Diceros bicornis) và sản phẩm chế tác từ tê giác đen.
 3. Mẫu vật voi Châu Phi (Loxodonta africana) và sản phẩm chế tác từ voi Châu Phi.

Điều 2. Các mẫu vật quy định tại Điều 1 Quyết định này được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

 1. Mẫu vật phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, trưng bày vườn thú; triển lãm, biểu diễn xiếc không vì mục đích thương mại; thực thi pháp luật; trao đổi mẫu vật giữa Cơ quan Quản lý CITES các nước thành viên.
 2. Mẫu vật không vì mục đích thương mại đủ điều kiện nhập khẩu theo thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam và Cơ quan Quản lý CITES nước xuất khẩu.
 3. Mẫu vật đã được cấp giấy phép CITES nhập khẩu trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quyết định này, tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, bảo vệ, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu các loài động vật, thực vật hoang dã.

Điều 4. Điều khoản thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013.
 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– UB Giám sát tài chính QG;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now