Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Công văn 5446/TCHQ-GSQL(2018) 19/09/2018

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

  19/09/2018
  2 Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018

  Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh thuộc 8 lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý

  15/01/2018
  3 Công văn 1682/TCHQ-VP(2018) 30/03/2018

  Đính chính Công văn 1511/TCHQ-GSQL(2018)

  30/03/2018
 • Số ký hiệu Nghị định 155/2018/NĐ-CP
  Ngày ban hành 12/11/2018
  Ngày có hiệu lực 12/11/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thủ tướng
  Trích yếu

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  Cơ quan ban hành Chính phủ
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Ngày 12/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Theo đó, bãi bỏ một số văn bản, quy định thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm như:

– Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm.

– Bãi bỏ Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

– Bãi bỏ Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Tải về văn bản đầy đủ của Nghị định tại đây.

Call Now