Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015

  Bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm; được sử dụng trong chăn nuôi

  16/11/2015
  2 Công văn 906/BVTV-ATTPMT(2018) 05/04/2018

  Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

  05/04/2018
  3 Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014

  Sửa đổi Phụ lục 4 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản

  14/05/2014
 • Số ký hiệu Công văn 836/BVTV-KH 2018
  Ngày ban hành 30/03/2018
  Ngày có hiệu lực 30/03/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Cục trưởng
  Trích yếu

  Công văn 836/BVTV-KH năm 2018 thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

  Cơ quan ban hành Cục bảo vệ thực vật
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 836/BVTV-KH
V/v thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Thực hiện quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã tiến hành các thủ tục cần thiết để ủy quyền cho một số tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nay, Cục BVTV thông báo đến quý Tổng cục một số nội dung sau:

 1. Tám (08) tổ chức đánh giá sự phù hợp tại danh sách chi tiết ở phụ lục 1 ban hành kèm công văn này được phép thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định.
 2. Các tổ chức nói trên được phép thực hiện các nội dung công việc sau:

– Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón (Sau đây gọi tắt là Nghị định 108/2017/NĐ-CP).

– Tiếp nhận đăng ký, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

 1. Thời hạn ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước cho 07 tổ chức đánh giá sự phù hợp này là từ 02/4/2018 đến hết ngày 01/04/2019.
 2. Phân bón được phép đưa về kho bảo quản khi được các tổ chức được ủy quyền nói trên ký, đóng dấu xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo đúng chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ và cũng để tạo Điều kiện thuận lợi cho nhà nhập khẩu. (Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra ở Mẫu 22 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP)
 3. Lô hàng phân bón nhập khẩu chỉ được hoàn tất thủ tục hải quan khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu do các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Cục BVTV ủy quyền ban hành (mẫu Thông báo tại Mẫu 24 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP).
 4. Cục BVTV sẽ thông báo cho Tổng cục Hải quan ngay khi có sự thay đổi liên quan đến tổ chức đánh giá sự phù hợp được ủy quyền, thời gian ủy quyền hoặc nội dung ủy quyền. Đồng thời, Cục cũng sẽ cập nhật các thông tin nói trên trang thông tin điện tử của Cục (www.ppd.gov.vn).

Vậy, Cục BVTV thông báo và gửi kèm theo văn bản này các quyết định ủy quyền để quý Tổng cục biết và phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý Tổng cục./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
– Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h);
– Phòng Thanh tra pháp chế (để biết)
– P. QL Phân bón (để biết);
– Lưu VT, KH.

CỤC TRƯỞNG

Hoàng Trung

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU.
(Ban hành kèm theo công văn số: 836/BVTV-KH ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật)

STT Tên tổ chức được ủy quyền Địa chỉ Ngày hết hạn ủy quyền Số QĐ ủy quyền
1 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia số 65 Sa Đôi, phường Phú Đô, Hà Nội 01/04/2019 828/QĐ-BVTV-KH
2 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) 49 Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 01/04/2019 830/QĐ-BVTV-KH
3 Công ty Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 01/04/2019 831/QĐ-BVTV-KH
4 Công ty Vinacontrol Hải Phòng số 56&80 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 01/04/2019 832/QĐ-BVTV-KH
5 Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai Km2 + 300 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 01/04/2019 829/QĐ-BVTV-KH
6 Công ty Cổ Phần Giám định và khử trùng FCC 45 Đinh Tiên Hoàng, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh 01/04/2019 833/QĐ-BVTV-KH
7 Công ty Cổ Phần Chứng nhận và giám định IQC Ô 6, BT 4, khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội 01/04/2019 834/QĐ-BVTV-KH
8 Công ty Cổ Phần Chứng nhận và giám định Vinacert Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội 01/04/2019 835/QĐ-BVTV-KH

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now