Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg 30/11/2010

  Quy định về mức trị giá hàng NK chuyển phát nhanh được miễn thuế NK và thuế GTGT

  01/02/2011
  2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016

  Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  01/09/2016
  3 Nghị định 153/2017/NĐ-CP 27/12/2017

  Biểu thuế nhâp khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đẻ thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018
 • Số ký hiệu Công văn 7466/TXNK-TGHQ
  Ngày ban hành 21/11/2018
  Ngày có hiệu lực 21/11/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Cục trưởng
  Trích yếu

  Về khoản điều chỉnh cộng trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

  Cơ quan ban hành Cục Thuế xuất nhập khẩu
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7466/TXNK-TGHQ
V/v khoản điều chỉnh cộng TGHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (CN. Hà Nội).
Tng 35 tòa nhà 72 tng, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường M Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 111/CSM/2018 ngày 14/11/2018 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (CN. Hà Nội), tiếp theo công văn số 6937/TXNK-TGHQ ngày 23/10/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018 và công văn số 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 của Tổng cục Hải quan, phí cân bằng container (thường gọi là phí CIC) của doanh nghiệp nhập khẩu phát sinh sau khi hàng đã được nhập khẩu và không liên quan đến lô hàng nhập khẩu cần được xác định trị giá hải quan, do đó, không thuộc diện phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của lô hàng nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (CN. Hà Nội) được biết và thực hiện xác định đúng trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TGHQ (BH-2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Call Now