Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

  29/10/2018
  2 Thông tư 08/2018-TT-BTNMT 14/09/2018

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

  29/10/2018
  3 Thông tư 01/2019/TT-BCT 09/01/2019

  Quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • Số ký hiệu Công văn 5493/BTNMT-TCMT
  Ngày ban hành 26/10/2018
  Ngày có hiệu lực 26/10/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Công văn 5493/BTNMT-TCMT Hướng dẫn các nội dung về nhập khẩu phế liệu

  Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi

Dựa vào Thông tư số 08/2018/TT-BTNMTThông tư số 09/2018/BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn 5493/BTNMT-TCMT của yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện các nội dung có liên quan đến nhập khẩu phế liệu.

Công văn 5493/BTNMT-TCMT- nhập khẩu phế liệu

 

Công văn 5493/BTNMT-TCMT- nhập khẩu phế liệu

Để xem văn bản đầy đủ vui lòng tải về tại đây.

Call Now