Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Công văn 4539/TCHQ-TXNK 01/08/2018

  Phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume) (Cục Hải quan tỉnh, thành phố)

  01/08/2018
  2 Công văn 3101/TCHQ-TXNK 04/06/2018

  Trả lời vướng mắc về phân loại hàng hóa (Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

  04/06/2018
  3 Công văn 5266/TCHQ-TXNK 10/09/2018

  Phân loại cần trục bánh lốp (Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố)

  10/09/2018
 • Số ký hiệu Công văn 3889/TCHQ-TXNK
  Ngày ban hành 04/07/2018
  Ngày có hiệu lực 04/07/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó cục trưởng
  Trích yếu

  Phân loại mặt hàng Acesulfame K (Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình)

  Cơ quan ban hành Cục thuế XNK
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF

Công văn 3889/TCHQ-TXNK

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình.
(Đ/c: 39 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0805/2018 ngày 08/05/2018 của Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình về việc khai báo mã số HS của mặt hàng Chất tạo ngọt Acesulfame K. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì mặt hàng Chất tạo ngọt Acesulfame K có mã số 2934.99.90

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình được biết và thực hiện./.

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now