Tìm kiếm văn bản

Thẻ: tiêu chí hủy tờ khai hải quan

các trường hợp hủy tờ khai hải quan

Các trường hợp hủy tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT-BTC

Các trường hợp hủy tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT-BTC Các trường hợp hủy tờ khai hải quan được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải […]

Call Now