Tìm kiếm văn bản

Thẻ: khai tờ khai giấy

trường hợp khai tờ khai giấy

Các trường hợp khai tờ khai giấy khi làm thủ tục hải quan

Các trường hợp khai tờ khai giấy khi làm thủ tục hải quan Các trường hợp khai tờ khai giấy khi làm thủ tục hải quan được quy định tại điều 25 nghị định 08/2015/NĐ-CP. Trong nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa […]

Call Now