Tìm kiếm văn bản

Thẻ: hủy tờ khai hải quan

HỦY TỜ KHAI HẢI QUAN CÓ BỊ PHẠT

Cứ hủy tờ khai sẽ bị phạt hành chính?

Cứ hủy tờ khai sẽ bị phạt hành chính? Khi làm thủ tục hải quan, hủy tờ khai là điều khá phổ biến. Vậy có phải cứ hủy tờ khai sẽ bị phạt hành chính. Câu hỏi:  Ngày 07/09, Công […]

TIÊU CHÍ KHÔNG ĐƯỢC SỬA TRÊN TỜ KHAI

Các tiêu chí không được sửa trên tờ khai hải quan

Các tiêu chí không được sửa trên tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT-BTC Các tiêu chí không được sửa trên tờ khai hải quan được quy định tại điều 3, phụ lục II thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi […]

các trường hợp hủy tờ khai hải quan

Các trường hợp hủy tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT-BTC

Các trường hợp hủy tờ khai hải quan theo thông tư 39/2018/TT-BTC Các trường hợp hủy tờ khai hải quan được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải […]

Call Now