Tìm kiếm văn bản

Thẻ: hs code 7318

thủ tục nhập khẩu bu lông tắc kê

Thủ tục nhập khẩu bu lông tắc kê

Thủ tục nhập khẩu bu lông (tắc kê) Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi về thủ tục nhập khẩu bu lông (tắc kê) từ Trung Quốc về, mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu bao nhiêu phần trăm. Có phải […]