Tìm kiếm văn bản

Thẻ: hs code 7318

thủ tục nhập khẩu bu lông tắc kê

Thủ tục nhập khẩu bu lông tắc kê, ốc vít

Thủ tục nhập khẩu bu lông tắc kê, ốc vít Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi về thủ tục nhập khẩu bu lông (tắc kê), ốc vít từ Trung Quốc về, mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu bao nhiêu […]