Tìm kiếm văn bản

Thẻ: hồ sơ xin CO

quy trình xin CO form B

Quy trình xin CO form B tại VCCI

Quy trình xin CO form B tại VCCI So với năm 2017, thì quy trình xin CO form B tại VCCI năm 2018 có một chút thay đổi theo thông tư  Thông tư 05/2018/TT-BCT về xuất xứ hàng hóa Doanh […]