Tìm kiếm văn bản

Thẻ: hồ sơ hải quan xuất khẩu

hồ sơ hải quan xuất khẩu

Hồ sơ hải quan hàng xuất khẩu theo thông tư 39/2018/TT-BTC

Hồ sơ hải quan hàng xuất khẩu theo thông tư 39/2018/TT-BTC Hiện tại, quy định hồ sơ hải quan hàng xuất khẩu tại Khoản 1 điều 16 thông tư 39/2018/TT-BTC. Cụ thể: “Điều 16. Hồ sơ hải quan khi làm […]