Tìm kiếm văn bản

Thẻ: hồ sơ hải quan nhập khẩu

hồ sơ hải quan hàng nhập khẩu

Hồ sơ hải quan hàng nhập khẩu theo thông tư 39/2018/TT-BTC

Hồ sơ hải quan hàng nhập khẩu theo thông tư 39/2018/TT-BTC Hiện tại, quy định hồ sơ hải quan hàng nhập khẩu tại Khoản 5 điều 1 sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC tại thông tư 39/2018/TT-BTC. 2. Hồ […]