Tìm kiếm văn bản

Thẻ: hàng mẫu không thanh toán

thủ tục nhập khẩu hàng mẫu không thanh toán

Thủ tục nhập khẩu hàng mẫu không thanh toán

Thủ tục nhập khẩu hàng mẫu không thanh toán (FOC) Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi về thủ tục nhập khẩu hàng mẫu không thanh toán (hàng FOC). Cách khai báo tờ khai hải quan cho mặt hàng này ra […]