Tìm kiếm văn bản

Thẻ: gỗ lim Tali

thủ tục nhập khẩu gỗ tần bì

Thủ tục nhập khẩu gỗ tần bì về Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu gỗ tần bì về Việt Nam Hỏi: Chúng tôi muốn hỏi thủ tục nhập khẩu gỗ tần bì về Việt Nam, vận chuyển đường biển từ Đức, Pháp. Loại gỗ này có phải xin giấy phép CITES […]