Tìm kiếm văn bản

Thẻ: gỗ lim châu Phi

thủ tục nhập khẩu gỗ lim Tali

Thủ tục nhập khẩu gỗ Lim châu Phi

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ LIM CHÂU PHI Hỏi: Chúng tôi muốn hỏi thủ tục nhập khẩu gỗ lim Châu Phi về Việt Nam. Cụ thể là: gỗ lim Tali đẽo vuông thô (Tên khoa học: Erythrophleum Ivorense) và Gỗ gõ […]