Tìm kiếm văn bản

Thẻ: gõ Doussie

thủ tục nhập khẩu gỗ gõ Doussie

Thủ tục nhập khẩu gỗ Gõ Doussie

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ GÕ DOUSSIE Hỏi: Chúng tôi muốn hỏi thủ tục nhập khẩu gỗ gõ Doussie và gỗ Lim Châu Phi về Việt Nam. Cụ thể là: gỗ lim Tali đẽo vuông thô (Tên khoa học: Erythrophleum Ivorense) […]