Tìm kiếm văn bản

Thẻ: giấy phép kiểm dịch

kiểm dịch động vật nhập khẩu

Quy định về Kiểm dịch động vật nhập khẩu

Quy định về Kiểm dịch động vật nhập khẩu Hiện tại, các quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu, xuất khẩu được liệt kê trong các văn bản sau. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu và nắm rõ. […]

kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Quy định về Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Quy định về Kiểm dịch thực vật nhập khẩu Hiện nay, các quy định về Kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt Nam được quy định trong các văn bản sau: Công văn 4019/BNN-BVTV(2018) 28/05/2018 Về việc dừng nhập […]