Tìm kiếm văn bản

Thẻ: giấy phép cites

thủ tục nhập khẩu gỗ tần bì

Thủ tục nhập khẩu gỗ tần bì về Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu gỗ tần bì về Việt Nam Hỏi: Chúng tôi muốn hỏi thủ tục nhập khẩu gỗ tần bì về Việt Nam, vận chuyển đường biển từ Đức, Pháp. Loại gỗ này có phải xin giấy phép CITES […]