Tìm kiếm văn bản

Thẻ: fumigation certificate

Các quy định về hun trùng hàng xuất khẩu

CÁC QUY ĐỊNH VỀ HUN TRÙNG HÀNG XUẤT KHẨU Chúng ta cùng tìm hiểu các quy định về hun trùng hàng xuất khẩu (Fumigation). Theo quy định của một số nước, vật liệu chèn lót bằng gỗ phải được xử […]